Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Per Kjellsson

Förre lagmannen i Västmanlands tingsrätt Per Kjellsson har som tidigare meddelats gått bort efter en kortare tids sjukdom några månader innan sin 70-årsdag. Han efterlämnar hustrun Annica, barn och barnbarn, släkt och många vänner.

Per Kjellsson. Foto: Privat

Annons

Anmäl text- och faktafel

Per var uppvuxen i Nacka öster om Stockholm och kom med juridikens hjälp att hamna i Västmanland där han började med att vara tingsfiskal i Västerås, rådman i Köping, lagman i Västerås tingsrätt och efter sammanläggningarna av tingsrätterna i Västmanland dess förste chef. Per var också chef för Hyres- och arrendenämnden i Västerås. Förutom domarbanan i Svea hovrätt arbetade Per som rättssakkunnig i Justitiedepartementet och han var också såväl sekreterare som särskild utredare och expert i flera statliga utredningar.

Per var chef för tingsrätten i Västerås respektive Västmanlands tingsrätt i över två decennier och han ledde med tiden en av landets största tingsrätter. Som chef hade han förstås ett omfattande arbete med att göra tre tingsrätter med i grunden mycket olika förutsättningar till en fungerande enhet. Även om de första åren, med bevarande av verksamhet på tre orter, var kärva kom Per och den nya tingsrättens personal ut ur omorganisationen som en väl fungerande tingsrätt. Per var i samma veva också djupt involverad i tingsrättens nya lokaler (Sigurdsgatan) som han och övriga inblandade fick till så bra att ansvariga beslutsfattare inte längre kan bygga lokaler med motsvarande ytor och andra faciliteter. Som delansvarig handläggare för den stora domkretsomvandlingen (sammanläggning av tingsrätter) kom jag själv tidigt i kontakt med Per och diskuterade vad som kunde och behövde göras. Per var inte sen att hoppa på utmaningen att lösa upp regionala knutar. Han ordnade så att de tre tingsrätterna i Västmanland bildade en gemensam domkrets med tingsorter i Sala, Köping och Västerås. Per var vidare tidigt engagerad i att modernisera beredningsarbetet i tingsrätt. Han var också ansvarig domare för flera stora och i hela landet uppmärksammade brottmål.

Annons

Annons

En domstolsanställd har berättat en anekdot om när han var och tittade på en förhandling som leddes av Per. I en paus lämnade Per salen och gick ut i allmänhetens utrymme. Den åtalade, som inte uppfattat att Per var rättens ordförande, kom att samtala med Per varpå Per undrade om det inte var dags att sluta missbruka och begå missbruksrelaterade brott. Mannen beskrev utmaningarna med att sluta och efter en längre diskussion undrade mannen om de kunde fika tillsammans i pausen. Berättelsen beskriver Pers mycket goda förmåga att ta folk med helt olika förutsättningar.

Många har omtalat att Per som yrkesman var modig, orädd och ärlig. Han var dessutom rak och tydlig. Han var en uppskattad chef som hade förmågan att kunna skämta och berätta om dråpliga händelser vilket skapade en atmosfär som var tillåtande inför det faktum att vi människor, även domstolsanställda, kan begå fel också på en arbetsplats där fel så långt möjligt ska och måste minimeras. Det skapade en trygghet hos medarbetarna.

Per var också mycket social och spjuverlikt glad som människa. Ett exempel på det sistnämnda och hans talanger för skapande var att Per för varje tingsnotarie som slutade på tingsrätten skrev en limerick. Det måste genom åren ha blivit åtskilliga limerickar som Per gladde såväl notarier som övrig personal med.

Många har berättat för mig att Per privat var ännu mer avspänd än i sin yrkesroll. Själv uppfattade jag honom i privata sammanhang som en omtänksam, kärleksfull familjefar och man. Han var också en utpräglad sällskapsmänniska som uppskattade umgänge med kollegor och vänner. Föga anade jag en sensommarkväll när vi träffades att Per då hade mindre än två månader kvar att leva. Han var den Per som jag alltid känt och visade inte några tecken på sjukdom.

Den förlust som Pers anhöriga känner är förstås ofattbart stor och mina och arbetskamraternas på tingsrätten tankar går till dem med de avslutande orden att Per fick ett mycket rikt och bra liv och att han gladde både sina anhöriga och de som kom i kontakt med honom som kollega, part och vän.

För Västmanlands tingsrätt

Lars-Gunnar Lundh

lagman

Till toppen av sidan