Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Staffan Bergsten

Litteraturvetaren och författaren Staffan Bergsten har avlidit.

Annons

Han var verksam i Västerås ett tjugotal år på ömse sidor om sekelskiftet och hann sätta ett stort avtryck på kulturlivet i staden.

Bergsten föddes i Örebro och kom till Uppsala i början av 1950-talet. Han doktorerade på T.S. Eliot, blev docent i litteraturhistoria med poetik, och så småningom universitetslektor i litteraturvetenskap fram till pensioneringen.

Annons

På 1990-talet flyttade han sina bopålar, först till Sala och sedan till Västerås, där hans dåvarande hustru Birgitta Bergsten hade en tjänst på Mälardalens högskola.

Annons

Staffan Bergsten var nära bekant med Tomas Tranströmer och skrev inkännande och kunnigt om den blivande Nobelpristagaren i essäsamlingen Den trösterika gåtan och senare även i en biografi.

Från sin västmanländska horisont skådade Staffan Bergsten sakkunnigt ut över den litterära världen. Han hade tidigare skrivit tre egna romaner och en biografi över Erik Johan Stagnelius. Under åren i Västerås skrev han biografier över Gustaf Fröding och Erik Axel Karlfeldt.

Bergsten fick mycket beröm för sin Den svenska poesins historia.

Han medverkade flitigt med insiktsfulla recensioner i såväl Upsala Nya Tidning som i VLT.

Bergsten vållade uppståndelse på den arosiensiska parnassen när han i en uppmärksammad recension i VLT kritiserade en essäsamling av stadens store författarson Lars Gustafsson. Texten fick Gustafsson att, om uttrycket tillåts, gå i taket.

Både Bergsten och Gustafsson var vid tillfället medlemmar i Carlsbrödraförbundet i staden. Det av många väntade litterära praktgrälet in pleno kom aldrig till stånd eftersom Lars Gustafsson slutade gå på förbundets sammankomster.

Staffan Bergsten stannade däremot kvar och gladde förbundet med tal och hälsningar där versmåtten var precisa och där varken jamber eller daktyler tilläts att halta.

Innan Bergsten några år in på 2010-talet lämnade Västerås för Uppsala hade han också hunnit med att vara ordförande i Västerås humanistiska förbund som han ledde med den både humoristiska och allvarsamt noggranna hand som var något av hans signum.

Staffan Bergsten blev 89 år.

Anders Lif

Annons

Annons

Till toppen av sidan