Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Hör av er om fortsatt dialog om planen på Vallby

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Anders Öhlin

Annons

Svar på inlägget "Jag ställer återigen frågorna till Liberalerna", VLT den 18 februari

Till Sören Svanberg som ställer frågor till Liberalerna om det pågående arbetet kring en ny detaljplan på Vallby. I inlägget ställer Sören två frågor som nedan citeras från hans artikel.

1) Varför inte fråga stadsdelens boende vad de vill göra med parkmarken innan ni börjar planera?

Gällande den första frågan så togs dessa beslut under 2016 i fastighetsnämnden och i början av 2018 i byggnadsnämnden. Då satt Liberalerna i opposition och var inte en del av den styrande majoriteten. När kompletteringar ska göras i befintliga bostadsområden behövs en tidig och konstruktiv dialog med berörda i närområdet. Det är tydligt att detta inte har fungerat i projektet på Vallby och det är något staden behöver bli betydligt bättre på. När det gäller frågor kring brister under förra mandatperioden rekommenderar vi dig att vända dig till de som då styrde Västerås. Nämligen Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Annons

Annons

2) Frågan om den borttrollade dp 1894, där också över 400 namnunderskrifter försvann. Med följdfrågor om ny frågerunda i värsta smittläget.

När det gäller den andra frågan så gjordes ett stort omtag efter samrådet för dp 1894. Planen bestod då av cirka 80 lägenheter i flerfamiljshus i upp till fem våningar på Vallby Hage. Förslaget väckte starka reaktioner från närboende och andra engagerade och det var tydligt att planen behövde arbetas om och bantas. I december skickade byggnadsnämnden ut ett omarbetat förslag till detaljplan på samråd. Antalet bostäder halverades, höjden sänktes till två våningar och husen flyttades längre bort från de befintliga villorna. Den nya planen innehåller även en ny låg- och mellanstadieskola och en ny park. Att det nu planeras för en ny skola och park står vi i Liberalerna helt bakom. Det är en bra och välbehövlig satsning på området.

Det finns inget politiskt beslut kring om namnunderskrifterna från det tidigare förslaget ska gälla även för det nya förslaget. Det är en avvägningsfråga där man får ta hänsyn till flera saker. Exempelvis hur stora förändringar som gjorts i förhållande till vad berörda har skrivit under på. En annan aspekt är vilka synpunkter som har kommit in under det nya samrådet.

En sådan synpunkt är att man inte vill att det ska byggas hyresrätter i närheten av villorna på Norra Vallby. Det är något vi liberaler inte ställer oss bakom. För oss är det viktigt att man ska kunna bo kvar i sitt område även när man exempelvis blir äldre och vill flytta ifrån sin villa eller när man får ändrade familjeförhållanden och är i behov av en annan typ av bostad. I övrigt väntar vi nu på det förslag till fortsatt hantering av detaljplanen som har utlovats ska presenteras för byggnadsnämnden inom kort.

Annons

Med detta hoppas vi i att vi har besvarat de ställda frågorna. Om Sören eller någon annan vill ha fortsatt direkt dialog med oss så får ni gärna höra av er.

Redan innan jul erbjöd vi förslag på mötestider och vi har även mejlat de som kallar sig ”Arbetsgruppen Vi som bor på Norravallby/Hagaberg/Brottberga” men tyvärr inte fått svar.

Anna Nordanberg (L)

Talesperson stadsbyggnad

Annons

Annons

Till toppen av sidan