Annons

Annons

Annons

Debatt
L: Vi investerar i en nya park en bit bort

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Anders Öhlin

Annons

Kommentar på inlägget "Det vi efterlyst är en dialog om Temaparken på Vallby Hage", VLT den 18 mars.

Det är tråkigt att du upplever att vi inte har besvarat dina frågor på ett bra sätt. Jag vill i all välmening tipsa om att försöka vara tydligare med dina frågeställningar så ska jag göra mitt bästa för att svara.

Annons

I den förra artikeln ställde du två frågor kring helt andra saker än en temapark, vilka vi då besvarade. Självklart kan du nu även få ett svar gällande hur vi ser på en temapark på Vallby Hage.

Det är bra och positivt att västeråsare kommer med förslag på hur staden och närområdet kan utvecklas. Om vi inte ständigt ska höja skatten, som vissa andra partier vill, så behöver man dock prioritera vilka förslag som kan genomföras.

Annons

Vi Liberaler har inget alls emot förslaget om en temapark på Vallby Hage. Om det ska kunna genomföras så behöver det tas med och vägas mot andra behov i Västerås. Då bör man även ha med sig att staden nu investerar i en ny park på Vallby bara några hundra meter bort.

När man som invånare har en sådan här idé så kan vägen för att få den behandlad på rätt ställe i Västerås stad tyvärr vara ganska byråkratisk. Jag vill därför passa på att tipsa er om möjligheten att lämna ett e-förslag till Västerås stad. Det gör ni på stadens hemsida och om 100 personer röstar för förslaget så skickas det vidare till berörd förvaltning och nämnd.

Byggnadsnämnden fattade den 24 mars beslut om att det inte blir någon bostadsbyggnation på det aktuella området. Planerna kring en ny skola på Vallby Gärde och den nya parken där Norra Vallbyskolan ligger i dag fortsätter som tidigare.

Det här projektet om något har visat att Västerås höga byggtakt ställer krav på en god dialog både med berörda i närområdet och med byggföretagen. I det här projektet har man misslyckats med båda delarna. Ni som närboende har involverats alltför sent i processen och på ett alltför byråkratiskt sätt. Det är inte rimligt att västeråsarna ska kunna och förstå stadens processer eller exempelvis aktivt behöva söka information på stadens hemsida för att få information om vad som planeras i deras närområde.

Annons

Slutligen kan jag förtydliga att anledningen till att det är jag som undertecknar artiklar inom stadsbyggnadsområdet är att jag är utsedd att vara talesperson för detta område av mitt parti.

Anna Nordanberg (L)

Stadsbyggnadspolitisk talesperson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan