Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Brandberg har fel om Rocklundaavtalet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Dan W Boter

Annons

Svar på "Brandberg (L): Självklart hade jag stämt av med förhandlingsgruppen", VLT den 5 april.

Det är anmärkningsvärt att Jesper Brandberg i sitt inlägg nämner mitt namn sju gånger men inte lyckas stava det rätt en enda gång. Måhända en medveten härskarteknik då Brandberg bör känna till mitt rätta namn efter snart åtta år i samma nämnd.

Annons

Vidare påstår Brandberg att jag inte ingår i förhandlingsgruppen för Rocklunda. Men faktum är att i det beslut kring Rocklundaavtalet som finns daterat 2021-03-23 står att läsa att ”Fastighetsnämnden beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av fastighetsnämnden presidium, Hans Näslund samt en ekonom och en jurist”. Både undertecknad och Brandberg ingår i fastighetsnämndens presidium och några andra beslut kring olika grupper finns inte protokollförda.

Annons

Att Jesper Brandberg insinuerar att jag företräder några andra intressen än medborgarnas är bara tramsigt, liksom att jag inte vill att information ska komma allmänheten till kännedom. Däremot har jag utan framgång hävdat att det för kommunens bästa vore bra om vi inte skötte förhandlingarna med motparten via pajkastning i medierna.

Brandberg kritiserar också att jag var med och fattade beslut om att godkänna inhyrningen av den nya innebandyarenan, men han glömmer att nämna sitt eget och sitt partis ansvar. Avtalet kring den nya innebandyarenan godkändes även av nämnden för idrott och friluftsliv, utan några reservationer, där även Liberalerna var med på beslutet.

I den revisionsrapport som Brandberg hänvisar till ger revisorerna även kritik till kommunstyrelsen som man menar har brustit i sin uppsynsplikt. Brandberg ingick själv i kommunstyrelsen vid tillfället. Att därför kritisera mig för avtalet blir att kasta sten i glashus.

Anledningen till att avtalet för innebandyarenan blev betydligt dyrare än de äldre arenorna beror på att hela Rocklundaavtalet löper ut 2031 och avskrivningstiden för nya arenor blir därför kort, och hyran därmed på en högre nivå.

Annons

Visst kan man vara kritisk i efterhand till att inget parti lyfte frågan om alternativa lösningar och det finns säkerligen många brister i Rocklundaavtalet. Jesper Brandbergs agerande i närtid stjälper dock garanterat mer än det hjälper att få till en så bra lösning som möjligt för kommunen och idrottslivet.

Eleonore Lundkvist (M)

2:e vice ordförande, fastighetsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan