Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Våld mot kvinnor är ett allvarligt hot mot jämställdheten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Liberala Kvinnor Västmanland förfasas över det antal mord på kvinnor som begåtts redan i år. Det är ett mord i veckan. Vi måste stoppa mäns våld mot kvinnor genom att vara lyhörda för vår omgivning och se varningssignalerna. Den som misstänker att våld sker är anmälningsskyldig.

Hemmet, som borde vara den tryggaste platsen och som förväntas skydda oss från omvärlden, är för många kvinnor och barn den farligaste platsen att vistas i. De kvinnor som försöker lämna förövaren möter ofta hinder och bristande engagemang från samhällets sida.

Annons

Annons

Det enorma mod som krävs för att lämna och fly från den man älskar och frustrationen över att inte bli lyssnad på och tagen på allvar är för många en fruktansvärd situation. För de kvinnor som har barn med förövaren kan samhället till och med medverka till att våldet fortsätter och det finns inget slut på eftervåldet.

De "gömda” kvinnorna berättar om hur det är att vara gömd. De är ständigt rädda och tvingas flytta ofta för att den skyddade identiteten inte ska röjas. De blir ofta röjda då de ska lämna barnen till deras pappa, trots att han är dömd för misshandel.

Samhället sviker här mödrarna och gärningsmannens frihet betyder mer än offrets. Situationen är ytterst allvarlig och något måste göras. Liberala Kvinnor vill inskränka förövarens frihet – inte offrets!

Minst 150 000 barn bor i hushåll där det förekommer våld. Barn som upplever våld eller blir slagna får ofta psykiska besvär. Här måste skola och sjukvård, särskilt barnavård- och mödravårdscentraler vara lyhörda och agera så att tidiga insatser kan sättas in.

Våldet mot kvinnor är en av vår tids stora jämställdhetsutmaningar. Rätten att inte utsättas för våld är inte enbart den viktigaste jämställdhetsfrågan, utan också en fråga om mänskliga rättigheter till demokrati och yttrandefrihet. Det är ett hot mot friheten!

Annons

Birgitta Åkerberg

ordförande Liberala Kvinnor Västmanland

Karin Andersson

Liberala Kvinnor Västmanland

Ewa Lindström Björn

Liberala Kvinnor Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan