Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Kameraövervakning ett hot mot integriteten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Under vintern 2021/2022 debatterades otrygghet och våldsbrott friskt i Västerås och Sverige. Efter Rysslands invasion av Ukraina har debatten mer kommit att handla om demokrati, värderingar och vilket sorts samhälle vi vill leva i. Mellan ämnena finns kopplingar, som det kan vara intressant att fundera över.

Jag tar verkligen inte lätt på brottslighet. Tvärtom har jag i hela mitt liv ansett att brott inte får medföra för lindriga konsekvenser. Under mina år som nämndeman i tingsrätten hörde jag alltid till dem som ville utdöma så stränga straff som lagen medgav. Både en och två gånger reserverade jag mig när andra ledamöter i domstolen ville tillgripa olika straffrabatter och förmildrande avräkningar.

Annons

Med ovanstående sagt vill jag belysa en fråga där jag menar att en stor delar av den svenska högern – och allmänheten – de senaste åren ändå har gått för långt i sina krav på repression, nämligen kameraövervakning samt andra närliggande ingrepp i människors privatliv. Ingrepp, som har det gemensamt, att oskyldiga, utan brottsmisstanke, ska ställas under ofrivillig statlig övervakning.

Annons

En alltmer högljudd kör ropar på mer övervakning och på slumpvisa visitationer av människor och bostäder utan brottsmisstanke. Det vi, som samhälle, riskerar här är inte bara att skapa mer sårbarhet och otrygghet än vad vi åtgärdar. Vi riskerar själva fundamentet för den demokrati och rättsstat som vi vill värna - nämligen den enskilda individens integritet och okränkbarhet under lagarna.

Under mina sju år i kommunfullmäktige har inget överraskat och skrämt mig lika mycket som den breda naiviteten hos många ledamöter i denna fråga. Många utgår helt enkelt (ibland säkert omedvetet) ifrån att staten och dess företrädare alltid kommer höra till "de goda". Historielösheten tycks stundom monumental. Att föreställa sig en stat, eller statliga företrädare, med andra motiv än ädla, tycks omöjligt för många.

En partikollega till mig har till och med, i fullmäktige, fått höra från en senior moderat ledamot att "den som inte är för kameraövervakning är säkert kriminell själv". Detta argument är vanligt. Men ack så naivt och farligt. Självklart kan man ha högst legitima skäl att inte ständigt vilja bli filmad och registrerad av okända myndighetspersoner. Låt mig ta tre exempel:

Annons

• Ingenjören från till exempel ABB som ska på anställningsintervju på ett annat av stadens industriföretag. I en sådan situation har man ju ett högst legitimt skäl att inte vilja bli filmad och registrerad på sin väg till anställningsintervjun. Särskilt om den eller de som tittar på filmen är nära vän eller på annat sätt bekant med personer hos nuvarande arbetsgivare.

Annons

• Den unge som är kär och håller en partner i handen i Vasaparken. Partnern kan vara av ett kön, en etnicitet eller en religion som inte uppskattas av den unges familj eller släkt. Det kan då finnas högst legitima skäl att inte vilja skylta med sitt kärleksförhållande för okända övervakare och deras bekantskapskretsar.

• Den våldsutsatte och förföljde som lever i Västerås för att undkomma våldet och vars förövare via sin bekantskapskrets skaffar sig ingångar hos dem som sköter övervakningen, och som därmed kan spåra sitt offer via den allmänna kameraövervakningen (särskilt om den paras med ansiktsigenkänning).

Med ovanstående exempel menar jag att det är uppenbart att filmning och övervakning av oskyldiga kan ha ett högt pris. Ett samhälle bör byggas och struktureras så att det klarar att hantera ett demokratiskt valt styre med helt andra moraliska principer än dem man själv hyser.

Således är det viktigt att garantera individen vissa okränkbara rättigheter. Till dem hör respekt för privatlivets helgd och personlig integritet. Sorgligt nog tycks jag tillhöra en försvinnande liten minoritet i Västerås kommunfullmäktige att anse detta.

Jesper Brandberg (L)

Kommunalråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan