Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Alla ungdomar ska ha chans till sommarjobb

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Ungdomar ska kunna förlita sig på sin stad, därför vill vi att ungdomar oavsett betyg ska få komma till ett sommarjobb och undvika att hamna i utanförskap, vilket i sin tur kan även leda till kriminalitet. Varje ungdom som hamnar i utanförskap och eventuellt i kriminalitet kostar samhället cirka 23 miljoner.

Krav på sommarjobb är ett hot mot tryggheten. Moderaterna ställde en motion till kommunfullmäktige där de vill att alla ungdomar som ska söka sommarjobb på Västerås stad ska ha godkända betyg alternativ gått lovskola.

Vad ska de ungdomar som inte blivit godkända göra under sommarloven om dessa inte vill gå på lovskola? Vara ute på gatan, hamna i kriminalitet och börja med droger? Nu mer än någonsin måste staden finnas där för dessa ungdomar, i fasen i livet då man övergår från ung till ungvuxen ska vi göra allt i vår makt för att dessa ungdomar ska hamna på rätt väg i livet. Kriminella nätverk rekryterar ungdomar i större utsträckning än någonsin. Genom ett sommarjobb kan dessa ungdomar hålla sig borta från kriminalitet.

Annons

Annons

Genom att lära sig att hantera pengar som kommer genom hårt slit kan dessa ungdomar få den motivationen som behövs för att vilja gå tillbaka till skolan och kämpa med studierna och få bättre betyg. Denna morot kommer ge ungdomar chansen att komma tillbaka till skolan efter sommaren med nya tag och en vilja för att kämpa vidare. Genom sommarjobben kommer de att få växa och utvecklas och få ett arbete i framtiden. Det är ytterst viktigt för alla att få en chans att vara en del av samhället.

Om alla ungdomar får en chans till ett sommarjobb oavsett betyg så kan de få känna sig delaktiga i samhället och samtidigt få känna att de gör nytta och lära sig ta ansvar för sin ekonomi. Arbetsgivare ställer ofta höga krav på den personal de anställer. Ungdomar som saknar examen har betydligt svårare att få ett arbete. Det är också en mycket större risk att de blir långtidsarbetslösa.

Många av jobben i dag förmedlas genom kontakter. Som ungdom får man ofta förlita sig på sina föräldrars kontakter, men det kräver att föräldrarna faktiskt har kontakter. Forskning visar att arbetslösheten ofta går i arv. Vi vet också att det finns en koppling mellan föräldrars utbildningsbakgrund och ungdomars förutsättningar att själva klara skolan.

Vilka konsekvenser kan det få när en ungdom blir nekad sommarjobb, hamnar i utanförskap, inte får chansen att få lära sig hantera pengar, inte får komma in i samhället, inte få stå på egna ben.

Annons

Vissa av dessa ungdomar som inte får bra betyg saknar förebilder hemma, som tillexempel kan hjälpa till med läxor. Därför är det viktigt att de kommer ut på arbetsmarknaden för att möjligen hitta inspirationskällor och stöttepelare, förebilder som förhoppningsvis håller dem borta från kriminalitet, droger och en eventuell död. Hitta någon som de kan se upp till. Ge ungdomar jobb och ansvar så kommer de få ett syfte samt känna sig behövda. Detta kommer hålla dem borta från gatan.

Vi i Centerpartiet vill att:

• ungdomar oavsett betyg ska få komma in i samhället och undvika att hamna i utanförskap

• ungdomar ska få lära sig vad ansvar är samt få de rätta verktygen till vuxenlivet

• ungdomar ska veta att Västerås stad inte sviker dem utan det är viktigt att de får känna sig behövda och delaktiga i vår stad.

Jonathan Taki (C)

riksdagskandidat

Mouayad Sary (C)

kandidat till kommunfullmäktige

Till toppen av sidan