Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
L: Skolan är grunden för ett tryggt samhälle

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Liberalerna sätter skolan först. Det blir inte minst tydligt i det budgetförslag vi nu har presenterat i riksdagen. Liberalerna satsar mest på skolan av alla andra partier. Bara under de kommande åren satsar vi över 15 miljarder kronor mer än regeringen. Vi tror att kunskap rustar individen med en nyckel som kan öppna alla möjliga dörrar i livet. Den leder till frihet, idéer och innovationer – vilket i sin tur främjar utveckling, välstånd och framsteg för hela samhället.

För Liberalerna handlar skolan om vår gemensamma demokrati. Individer som kan läsa, ifrågasätta och uttrycka sig är motståndskraftiga mot krafter som försöker kuva, styra eller kontrollera dem. Skolan utgör grunden i bygget av ett fritt och demokratiskt Sverige. Alla elever ska få de förutsättningar som krävs för att lyckas i skolan.

Annons

Annons

Liberalernas skolpolitik grundar sig i en elevsyn som förstår att alla barn och unga varken kan eller bör stöpas i samma mall. Alla elever ska kunna nå sin fulla potential – och det betyder att medan vissa elever kan gå före i skolan, så behöver andra mer stöd för att ta sig framåt.

Socialdemokraternas idé om inkludering, att trycka in alla elever i samma klass har fått förödande konsekvenser – inte minst deras beslut att lägga ner speciallärarutbildningen, vilket orsakade enorm brist på speciallärare och en nedmontering av de mindre undervisningsgrupperna. Liberalerna har fått igenom en utredning kring detta och det resulterade i ett lagförslag om resursskolor som ska beslutas av riksdagen innan sommaren.

Men när det gäller stödet och regelverket kring de särskilda undervisningsgrupperna orkade inte Socialdemokraterna möta våra krav. Samtidigt är behovet stort och elever står i kö för att få plats i en särskild undervisningsgrupp.

Ett resultat av denna politik är att lärarassistenter tvingas hantera elever med omfattande stödbehov och att det särskilda pedagogiska stödet av lärare som kan elever med olika funktionsnedsättningar inte kan säkras. En konsekvens av detta är att Sverige har över 5 000 elever som är hemmasittare och då vet vi att det finns ett mörkertal då statistik saknas.

Annons

Därför kräver vi att regeringen går vidare med det tillkännagivande som Liberalerna fått stöd för att ta fram ett nationellt system för uppföljning av elevernas frånvaro. Ströfrånvaro kan snabbt gå över till långvarigt utanförskap om skolan inte snabbt identifierar de enskilda eleverna och erbjuder anpassad undervisning.

Annons

Sveket är hårt när de svagaste eleverna inte får det stöd de både förtjänar och borde ha rätt till och vi ser runt om i landet som i vårt län att det finns stora skillnader i tillgång på särskilda undervisningsgrupper.

Liberalerna har därför avsatt 2,1 miljarder kronor i budgeten, som specifikt ska gå till att återupprätta särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av det. För Västmanland innebär vår satsning över femtio miljoner kronor för att finansiera kommunernas verksamheter vilket skulle innebära att fler elever kan få hjälp i skolan genom särskilda undervisningsgrupper.

Roger Haddad (L)

riksdagskandidat för Västmanland

Annons

Annons

Till toppen av sidan