Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Upphandlingsreglerna är ett hinder

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Simon Larsson

Annons

Replik på "Exit LOU – kan ge fler nya hyresrätter med lägre hyra", VLT den 11 april.

Hyresgästföreningen och länets allmännyttor gör allt vi kan för att skapa hållbara lösningar på den spelplan som riksdag och regering ger oss. Men spelplanen måste ändras så att hindren undanröjs så att hyresbostadsmarknaden fungerar ännu bättre i framtiden. Därför stämmer vi in i rösterna från de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen Mimer och Hallstahem som tillsammans med Sveriges Allmännytta nu strävar till att allmännyttan ska undantas från lagen om offentlig upphandling (LOU).

Annons

Annons

Upphandlingsreglerna är ett hinder och fördyrar hållbara renoveringar och nybyggnationer. Precis som artikelskribenterna gör gällande, skulle ett undantag bidra till att förbättra förutsättningarna för hyresmarknadens parter att klara sina utmaningar. Hyresgästföreningen menar dock att LOU endast är ett hinder bland många andra och på vägen mot en hållbar hyresbostadsmarknad och en fungerande bostadsförsörjning behövs fler reformer.

Vid sidan av att undanta allmännyttorna från LOU behövs i grunden

• En brett förankrad och långsiktig bostadspolitik, baserad på hyresgästernas inflytande i sitt boende och det kollektiva förhandlingssystemet där parterna tar ett gemensamt ansvar.

• En rättvis beskattning mellan boendeformerna.

• Ett stabilt investeringsstöd till nybyggnation av hyresrätter.

• Statligt stöd till energieffektivisering och modernisering av bostadsområden.

Vi förutsätter att vi är enade med bostadsföretagens även i dessa krav. För till syvende och sist är bostadsföretagen till för de människor vars intressen vi försvarar och företräder – hyresgästerna, de som bor, de som behöver ett hem med god standard till rimlig hyra.

Krister Molin

Ordförande Hyresgästföreningen Västerås

Till toppen av sidan