Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Bristen på arbetskraft i vården

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Jag lyssnar varje morgon på tv-nyheter och den 3 maj 2022 intervjuades försvarsministern Peter Hultqvist (S). Reportern spelade upp en intervju från november 2021 då försvarsministern säger med skarp röst att han aldrig ska medverka till ett Natomedlemskap, inte så länge han är försvarsminister. Försvarsministern är inte lika tydlig i dag om sin åsikt.

Jag har under mina politiska år följt socialminister Åsa René (S) och socialminister Lena Hallengren (S) som offentligt förklarat att alla som behöver personlig assistans ska få det. År 2016 skickas ett regleringsbrev från regeringen till Försäkringskassan som ska bromsa kostnadsutvecklingen för assistansen. Från åren 2016 och fram till i år har det pågått flera utredningar. Familjer har prövats under alla dessa år och barn och unga har farit illa på grund av regeringens besparingsiver. Socialminister Lena Hallengren (S) ser fortfarande inte de funktionsnedsattas grundläggande behov som en helhet. Hon anser uppdelning av behoven in i minsta detalj vara det enda rätta.

Annons

Annons

För vården har brist på arbetskraft varit besvärande och olyckligt eftersom det kan leda till sämre och fördröjd vård för patienterna. Arbetsmiljön kan påverka trivseln och arbetsglädjen men även innovationskraften. Under flera år har regeringen gett universitet och högskolor uppdraget att utbilda fler och målsättningen har varit att få bukt med bristen på arbetskraft. Då ställer jag mig frågan om det har lett till att utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska har utökats?

Riksrevisionen 2020/21:213 har genomlyst denna satsning och skriver till regeringen att det inom flera områden råder en stor brist på högskoleutbildad arbetskraft, särskilt inom hälso- och sjukvård men även inom skolan. En övergripande slutsats är att regeringens styrning av utbyggnaden inte har bidragit till någon ökning av högskoleutbildade inom bristyrken. Regeringen har 2017–2022 inte lyckats särskilt bra med att vända den olyckliga utvecklingen gällande bristyrken.

Jag har många gånger påtalat att det krävs ett lyssnande och klarspråk om det som inte fungerar i samhället. Liberalerna är ett lyssnande parti som bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Jag kräver att det finns tillgänglighet och en väg till inflytande och påverkan i politiken.

Er socialdemokrater uppmanar jag: sluta utreda och börja lyssna!

Karin Andersson (L)

Kandiderar till regionfullmäktige Västmanland och Västerås

Till toppen av sidan