Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Marknadspriser är ingen lösning på problemet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Staffan Bjerstedt

Annons

Svar på "Det finns andra sanningar att berätta om boorättvisorna", VLT den 29 april.

Hans Johnsson säger sig vilja berätta sanningar. Det är synd att det han sedan lägger fram ligger så långt från den sanning han säger sig vilja föra fram. Så låt oss i stället göra det i hans ställe.

Hans Johnson talar om "hyresregleringen”. Men sanningen är att Sverige inte har haft någon hyresreglering på mer än 50 år. Vad vi däremot har är ett lagstadgat system med kollektivt förhandlade hyror där hyrorna baseras på lägenhetens värde för hyresgästen.

Samma system innehåller besittningsskydd för hyresgästerna, det vill säga skyddet mot att prisas ur sitt hem eller bli hemlös till följd av godtyckliga uppsägningar. Sanningen är att i Hans Johnsons värld av marknadshyror skulle det besittningsskyddet sättas ur spel genom kraftiga hyreshöjningar, vilket skulle riskera hyresgästernas rätt till sitt hem.

Annons

Annons

En annan sanning är att vare sig det kollektiva förhandlingssystemet eller bruksvärdesreglerna gett upphov till den rådande bostadsbristen eller prisbildningen på byggmarknaden.

Däremot ingår förhandlingssystemet och hyreslagstiftningen som nödvändiga komponenter i den breda flora av lösningar som måste till för att lösa bostadskrisen och bostadsförsörjningen i Sverige på hållbara villkor för alla. Utan alla dessa delar på plats och förankrade i en bred långsiktig socialt inriktad bostadspolitik kommer inte någon princip för hyrornas fastställande ensamt kunna lösa bostadsbristen.

Parallellerna med lokalhyresmarknaden som försvar för marknadshyror är över huvud taget inte relevant, eftersom det egentligen är helt olika nyttigheter som fyller helt olika funktioner i samhället.

Lokaler handlar om kommersiella avtal för företagslivet där hyresgästen är näringsidkare med helt andra förutsättningar och intressen än en privatperson. Hyresbostäder handlar om en av de absoluta grundvalarna för varje enskild människas tillvaro och därmed för det fungerande samhället. Att säga att de kan verka inom samma regelsystem är i sanning att blanda ihop lokalpäronen med bostadsäpplena.

Även Hans Johnsons jämförelse med villkoren för de ägda boendeformerna faller platt. Visst är det sant att fri marknad gäller för de stora delar av bostadsmarknaden som utgörs av ägda bostäder. Men att säga att den marknaden fungerar är att hålla sig långt från sanningen om en fungerande bostadsmarknad ska mätas efter hur bra den klarar bostadsförsörjningen.

Annons

Annons

För sanningen är att i dagens akuta bostadsbrist och de pressade marginalpriser som bostadsmarknaden vidkänts under många år nu är ägda boenden över huvud taget inte ett ekonomiskt möjligt alternativ för stora delar av befolkningen. Om något så blir detta ytterligare en bekräftelse på den osanning som det innebär att påstå att marknadspriser på bostäder skulle lösa bostadsbrist.

Men låt oss avslutningsvis stanna vid den sanning Hyresgästföreningen och Hans Johnson har gemensam: Hyresrätten är skattemässigt missgynnad och orättvist behandlad och detta på fler sätt än bara avdragsrätt för kapitalkostnader.

Gör hyresgäster och fastighetsägare gemensam sak kring detta finns hopp om ändring som kan skapa bättre förutsättningar för hyresmarknadens parter att inom ramen för den frihet och de möjligheter som det kollektiva förhandlingssystemet och bruksvärdessystemet fortsätta åstadkomma lösningar som är hållbara för alla – hyresgäster såväl som hyresvärdar.

Hans Eklund

Regionordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle

Annons

Annons

Till toppen av sidan