Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Alla behövs och alla kan bidra

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

I Västerås växer utanförskapet, 20 000 västeråsare i arbetsför ålder är inte i självförsörjning utan är i behov av bidrag från kommunen eller staten. För att bryta utanförskapet behöver fler västeråsare gå från otillräckliga arbetsinkomster och bidragsberoende till självförsörjning.

Över 10 procent av västeråsarna i arbetsför ålder är utan arbete. Det är fler än i jämförbara städer. Många av dessa fastnar i en långvarig arbetslöshet och har en lång väg tillbaka till arbetslivet och en del har aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Det är västeråsare vars barn inte ser sina föräldrar gå till jobbet. Så här kan vi inte ha det. Det krävs krafttag för att minska utanförskapet.

Utanförskap går att bryta. Men det krävs samarbete mellan flera olika nämnder i Västerås som vardera har ansvar för delar av lösningarna, utöver detta behöver Västerås samarbeta med andra huvudmän som Arbetsförmedlingen och polisen.

Annons

Annons

Det finns flera goda exempel i andra kommuner som Borås. Borås har genom hårt arbete lyckats bryta det långvariga beroendet av försörjningsstöd hos många av sina invånare, vilket visar sig i att kommunens kostnader för försörjningsstöd i dag är hälften mot vad som är förväntat mot bakgrund av invånarnas socioekonomiska sammansättning. Att bryta utanförskapet är att se till att människor kommer till sin rätt.

Genom krav på personer som får försörjningsstöd på heldagsverksamhet och praktik med jobbfokus med obligatorisk närvaro ökar vi anställningsbarheten. Ingen som kan arbeta ska passivt få bidrag utan vara med och utveckla Västerås. Alla behövs och alla kan bidra.

Den bästa försäkringen för att få ett framtida jobb och att inte fastna i ett långvarigt utanförskap är en fullständig gymnasieexamen. Fler behöver ta en examen och fler behöver gå ur grundskolan med godkänt i alla ämnen.

Många nyanlända som har kommit till Västerås har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Fler måste snabbare komma in på arbetsmarknaden och då krävs åtgärder som kvalitetskrav på SFI, individanpassa introduktionsprogrammen och dessa ska självklart vara heldagsverksamheter. Det behövs förslag som mentorprogram och UF-företag för nya västeråsare.

Det finns ett tydligt samband mellan ett bra näringslivsklimat och en högre sysselsättningsgrad i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden det vill säga personer med funktionsvariationer, personer som inte har en högre utbildning och invandrare. Västerås behöver ett bättre näringslivsklimat så fler företag vill växa och etablera sig här.

Moderaterna presenterar nu ett program för att minska utanförskapet. Västerås ska vara en stad där alla, oavsett varifrån man kommer och vilken bakgrund man har kan bidra, växa och komma till sin rätt.

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd

Marcus Jacobson (M)

2:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan