Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Det är dags att lyssna på de oroliga föräldrarna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Platsbristen på förskolor i Västerås med omnejd växer och vi behöver göra allt vi kan för att förhindra detta. Oron har växt även i våra västra delar och vi måste försäkra oss om att de inte glöms bort.

Efter att fått röd flagga från boende runt Kvicksund, Dingtuna och Rytterne lämnade vi den 24 februari in ett nämndinitiativ till Förskolenämnden för att få fram en områdesanalys som i verklighet klargör situationen och möjliggör planeringen framöver – beträffande förskoleplatser. Det är stor platsbrist även i dessa områden.

Annons

Annons

När nämnden skulle fatta beslutet den 29 april föreslog förvaltningen ”ingen åtgärd” eftersom ”områdesanalysen är på gång”, men på frågan när den finns framme stod förvaltningen handfallna.

Majoriteten, som i denna situation har all makt att faktiskt bifalla ett bra nämndinitiativ för att tydliggöra bristen på förskoleplatser – och visa att vi faktiskt måste göra något åt den – beslutar att följa förvaltningens förslag till beslut.

Vi står nu med alldeles för många oroliga föräldrar som saknar plats till förskolan inför hösten. Nej – ni ska inte behöva pendla. Ni ska inte behöva flytta era barn. Vi i Förskolenämnden måste göra allt vi kan för att trygga era barn – vi måste säkra upp förskoleplatser ni kan förlita er på.

Det vi säger, är inte att en områdesanalys löser problemen i dag – men vi bygger bort problemen för framtiden. I dag står vi i fördyrande omständigheter där paviljonger är det – mot våra principer – den ”bästa lösningen”. Den är dyr. Den kostar alldeles för mycket av skattebetalarnas pengar men vi måste göra allt för att säkra platser till era barn.

Områdesanalyser behövs. Tidigare. De behöver bevakas ordentligt. Gör om. Gör rätt. Svälj stoltheten och ge bifall när Moderater och Kristdemokrater lyssnar på oroliga föräldrar.

Annons

Marie Brandstedt (M)

2:e vice ordförande Förskolenämnden

Micael Larsson (KD)

Ledamot Förskolenämnden

Irene Hagström (M)

Ersättare Förskolenämnden

Kerstin Nilseng (M)

Ersättare Förskolenämnden

Till toppen av sidan