Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Ett barnvänligt samhälle är något som är bra för alla

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

I helgen är det barnfestival i Västerås. Ett fantastiskt fint initiativ som arrangeras till största delen på ideell basis av föreningar och företag i Västerås. Tack till alla som engagerar sig!

Ett barnvänligt samhälle är bra för alla, nu och i framtiden. Miljöpartiet prioriterar barnen och under vår tid i regering har vi bland annat gjort barnkonventionen till lag, drivit insatser för ekonomiskt utsatta barnfamiljer och stärkt kulturskolan.

Annons

Annons

Men vi är långt ifrån klara:

Trygghet – Alla barn ska ha rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt! Vi går till val på att fortsätta stärka barnperspektivet i lagstiftning och utredningar. Vi vill också ha barnperspektiv i samhällsplaneringen både i städer och på landet. Fler bilfria områden, lekfulla miljöer och tillgänglig natur!

Livsglädje – Alla barn ska ha möjlighet att känna livsglädje och sammanhang, därför vill vi satsa på både skola och fritid, med särskilda insatser mot barnfattigdom och för att fler barn ska få tillgång till ett sprudlande kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Delaktighet – Barn har rätt att delta i det demokratiska samtalet, och när vi vuxna lyssnar så lär vi oss oftast en hel del. Vi ska ta tillvara allas kreativitet och tankar, oavsett ålder. Miljöpartiet vill sänka rösträttsåldern till 16 år, och involvera barn mer i beslut som rör både deras nutid och deras framtid.

Framtidstro – Alla barn borde ha rätt att se med hopp på mänsklighetens framtid på jorden. Unga ska inte behöva strejka från skolan för att påpeka att vuxna inte tar ansvar och agerar. Det är hög tid att städa upp och mildra effekterna av våra och tidigare generationers synder. Klimat, biologisk mångfald, farliga kemikalier. Listan är lång och det är bara att sätta fart!

Miljöpartiet vill lämna en renare, säkrare värld till våra barn.

Rösta grönt för ett barnvänligare samhälle.

Marléne Tamlin (MP)

Markus Lindgren (MP)

Annons

Annons

Till toppen av sidan