Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Särtaxan för Munga gäller

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Svar på inlägget "Oklart om avgiften för VA på Tidö", VLT den 12 maj.

Tack ”Mungabo” för din fråga. Jag förstår att det kan verka märkligt, varför fick Munga särtaxa när vi annars pratar om att hela VA-kollektivet måste bekosta en VA-anslutning längs Rytternevägen.

Annons

Vattentjänstlagen, som styr kommunal VA-verksamhet, gör det möjligt att i vissa fall ta ut en högre anläggningsavgift, en så kallad särtaxa. Men det går inte att i förväg bestämma att ett område ska belastas med särtaxa. För att få ta ut särtaxa måste vissa kriterier vara uppfyllda, och när det gäller detaljplanen längs Rytternevägen kan Mälarenergi i nuläget inte avgöra om kriterierna kommer att vara uppfyllda. Det utreder vi när det finns ett beslut om att bebygga området.

Annons

Om det visar sig finnas underlag för att ta ut särtaxa innebär det en högre anläggningsavgift och därmed mindre påverkan på framtida taxor.

Den av kommunfullmäktige beslutade särtaxan för Munga gäller och påverkas inte av en eventuell detaljplan vid Rytternevägen.

Hoppas att det besvarar dina funderingar.

Frida Nolkrantz

Mälarenergi Vatten AB

Till toppen av sidan