Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Svensk skola har fått sämre kvalitet och måste reformeras

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Under de senaste 30 åren har svensk skola fått en allt sämre kvalitet. Nu krävs att hela utbildningssystemet återinvesterar i bättre kunskap. Landet måste få genomarbetade läromedel, som hjälper elever och lärare att få ordning på vad som ska läras ut.

Att dela ut datorer och därmed lösa problemet där den studerande ska söka information har totalt misslyckats. Hur kan en elev, som inte kan grunderna, söka rätt information och sedan kunna förvalta detta i sin egen vidareutveckling. Det är bara de elever, som har bra stöd hemma och har en hög intelligensnivå som klarar detta. Alla andra blir på efterkälken.

Undertecknad gjorde ett prov. Valde ut ett ämne i gymnasieskolans kursplan och sökte under tre dagar efter information. Kopierade alla dessa filer och försökte bygga upp en kunskap i det tekniska ämnet. Det blev ett litet kompendium med reklammaterial, resultat från högskolor i forma av uppsatser, text från databaser i ämnet med mera. Efter omfattande bearbetning under några dagar kom det fram nästan korrekta ämnesbeskrivningar.

Annons

Annons

Tyvärr fanns det också på nätet allvarliga fel, som vilseleder. Det saknas också den senaste teknikutvecklingen och äldre teknik, som förklarar bakgrunden. Vissa viktiga internationella standarder kommer man inte åt på grund av att de kostar pengar.

Vilken studerande satsar på detta sätt? Svaret är enkelt: Ingen elev arbetar så.

Sverige måste börja om och bygga upp genomarbetade läromedel anpassade för elevernas mognad och nivå i utbildningen. Utbildningsdepartementet måste stötta marknaden i detta arbete och också ge order till Skolverket att sätta tvingande mål för ämneskunskapen.

Finns det bra läromedel skapas en plattform som hjälper läraren med ämnet och skapar förutsättningar för elevernas repetition för att få önskad ämneskunskap.

Elevdatorer, som i huvudsak används till spel, filmer och sociala medier, förstör tid för undervisning och inlärning.

Tyvärr har det visat sig att kostnaderna för skolhuvudmannen blir så hög att skolorna inte kan köpa in riktiga läromedel som är anpassade till läroplanens mål. PISA-undersökningarna har visat detta.

Från att Sverige har varit bland de ledande nationerna, är man nu i klart bottenläge för kunskapsnivån. Skolhuvudmännen har också minskat på färdighetsträningen. Det förekommer alldeles för lite med laborationer och praktiska uppgifter, som fördjupar ämnet.

Orsakerna till förfallet är kommunaliseringen, friskolereformen, betygsreformerna och elevdatorerna.

Politikerna måste nu fatta beslut om att ställa mätbara kompetenskrav i grundskolan, gymnasieskolan, komvux, yrkeshögskolan och högskolan/universiteten. Ska vårt land klara internationell konkurrens måste de studerandes kompetens ökas.

Ingemar Andréason

Annons

Annons

Till toppen av sidan