Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Tryggheten i Västerås måste öka

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Tony Persson

Annons

En skolklass rånas i sitt klassrum, skjutningar äger rum och narkotika säljs på öppen gata. Dessa brott har blivit vardag i Västerås.

Otryggheten breder ut sig. I Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning från år 2020 (NTU) tog man reda på hur många i Västerås som upplevde otrygghet vid utevistelse sena kvällar i det egna bostadsområdet. 48 procent upplever oro både för egen del och för brottsutvecklingen i samhället. Sex av tio företag har utsatts för brott de senaste två åren.

Annons

Att inte våga ta nattbussen hem, att avstå från den där löpturen och att som förälder hämta med bil av rädsla för att ens barn ska utsättas för brott, det är verklighet i dagens Västerås.

Så här kan vi inte ha det. Det krävs akuta åtgärder nu och det krävs långsiktiga åtgärder. Akuta åtgärder som kamerabevakning, trygga stråk med kameror, fler ordningsvakter, kontakta vårdnadshavare inom 24 timmar vid brottsmisstanke, inför kaosbelysning, genomsök skolor och offentliga lokaler med narkotikahund, listan kan göras lång med akuta snabba åtgärder som kan och måste genomföras.

Annons

Det kräver stort samarbete mellan polis, civilsamhälle, skola, region, näringsliv – och från alla invånare. Ska vi få förändring så krävs konkreta åtgärder i exempelvis överenskommelsen mellan kommun och polis. Konkreta åtgärder för att minska exempelvis gängkriminaliteten och narkotikahandeln.

Det krävs fler poliser och det krävs fler poliser i yttre tjänst. Ska det lyckas måste fler ungdomar se polisen som ett framtidsyrke och då krävs information till högstadie- och gymnasieungdomar.

Alla vuxna måste börja ta ansvar gentemot barn och unga, säga ifrån och markera mot stökigt beteende för att lära barn och ungdomar om hänsyn och ansvar, och agerar som goda förebilder. Det är genom att vi alla agerar tidigt som vi kan få en långsiktig förändring. Det krävs ett systemskifte i hur vi ser på trygghetsfrågorna.

Moderaterna i Västerås har tagit fram ett handlingsprogram där vi har konkreta förslag för hur vi ska återupprätta tryggheten med både akuta och långsiktigt förebyggande åtgärder. Såväl kvinnor och män, unga som gamla, ska kunna gå ut utan att känna sig rädda i såväl citykärnan, parker och i våra bostadsområden.

Annons

S-styret har misslyckats och konsekvent röstat nej till exempelvis trygghetskameror. Det krävs ett maktskifte för att få ordning på tryggheten i Västerås.

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd

Eleonore Lundkvist (M)

Ordförande Västeråsmoderaterna

Annons

Annons

Till toppen av sidan