Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Gunborg Hedfeldt

Annons

Beskedet att Gunborg Hedfeldt avlidit får oss, LR-medlemmar och språklärarkollegor som hade förmånen att samarbeta länge med henne i Nybyggeskolan, att minnas en period av stabilitet och kamratskap, där Gunborg var en viktig länk i kedjan. Det var en tid som präglades av kontinuitet, vilket gjorde det möjligt att planera långsiktigt. Gunvor var den som höll i rodret.

Som ämnesansvarig för språkundervisningen tog hon på sig ett stort ansvar långt innan begreppet förstalärare fanns. Hon var intresserad av och tog initiativ till att vi på skolans bekostnad fick åka på Moderna Språks årliga stora konferenser och hon organiserade utbildningsdagar, där vi delgav varandra idéer och tips. Hon kämpade för att vi skulle få tid till att rätta nationella prov och kunna diskutera svåra bedömningar och såg till att vi fick köpa moderna läromedel. Att Nybyggeskolan under några år kunde erbjuda en speciell språkprofil var främst Gunborgs förtjänst. Vid några tillfällen bjöd vi på hennes initiativ in språklärare från andra skolor till små konferenser, vilket var mycket uppskattat. Några gånger deltog också gymnasielärare för att diskutera övergången från högstadiet till gymnasiet.

Annons

Annons

För att underlätta för elever i åk 6 att välja mellan de moderna språken besökte vi språklärare alla klasser i mellanstadieskolorna i rektorsområdet under höstterminen. Under en tredjedel av terminen fick de en lektion i veckan i franska och sedan lika länge i tyska och spanska. Alla elever fick alltså möjlighet att pröva på alla tre språken. På vårterminen bussades sexorna till Nybygge för en lektion i veckan i det språk de valt. Eleverna var alltså väl förberedda när de började högstadiet och hade haft möjlighet att noga överväga sitt språkval.

När lärarna kom att omfattas av den nya medbestämmandelagen blev arbetsbördan för Lärarnas Riksförbunds lokalombud betydligt mer ansvarskrävande och tidsödande. Tills dess hade vi medlemmar solidariskt åtagit oss att vara lokalombud ett år i taget, men nu var det Gunborg som frivilligt tog på sig uppgiften för många år framöver. Att ha henne som den förmedlande länken både med vår rektor och de högre instanserna inom LR kändes tryggt.

Vår visuella bild av Gunborg är att hon sitter ensam vid det runda bordet i lärarrummet, beredd att haka på samtal, att ställa upp som rådgivare i pedagogiska frågor, att snabbt resa sig för att möta de elever som frågade efter henne och för att samla ihop sina papper och pärmar till nästa lektion. Att det var eleverna som hade den allra största nyttan av hennes kunskaper och pliktkänsla är självklart.

Vi hoppas och tror att Gunborg redan under sin aktiva tid kände vår tacksamhet även om vi kanske inte alltid tänkte på att uttrycka den i ord i vardagslivet.

Gunilla Zimmermann

För språklärarna och LR-medlemmarna i Nybyggeskolan från 1970-talet och framåt

Annons

Annons

Till toppen av sidan