Annons

Annons

Annons

Annons

Västerås

Till minne – Torsten Florinus

Annons

Torsten Florinus var en av dem som lade grunden för Aseas järnvägsverksamhets stora framgångar på 1970- och 80-talen. Det baserades på skickliga ingenjörer och god teknik. Dåvarande vd för Asea, Curt Nicolin, insåg potentialen och förstod att vi måste utnyttja den för att nå ut på de stora marknaderna.

Torsten var en av de fem medarbetare som jag, Åke, fick när jag kom hem från Filippinerna 1972 för att starta en helt ny försäljningsavdelning, inriktad på export. Torsten hade en förnämlig bakgrund som tekniker, och hade därtill en fin förmåga att överföra vårt kunnande till marknaderna.

Annons

Annons

Han tog sig särskilt an utvecklingen inom området likströmsdrivna fordon, spårvagnar och tunnelbanevagnar. Med sin breda kunskap tog han sig också an projektet för höghastighetståg i England, de så kallade APT, Advanced Passenger Trains, mellan London och Glasgow. Särskilda minnen har jag av Torstens och min gemensamma insats för att vinna ordrarna för Göteborgs spårvägar.

Torsten kom att bli den som gav oss inträde på den australiska marknaden genom den stora order vi fick på spårvagnar i Melbourne. Detta projekt öppnade Australien för Asea och ledde till orders på förortståg i Brisbane och Perth och så småningom till den stora lokordern vi fick där.

Ett starkt minne jag har var ett besök som jag och min bror Olle gjorde på Aseas Arvid-kontor en juldag. Torsten var i full gång med en mycket stor och komplicerad offert för Singapore.

Min bror imponerades av Torsten, som stod som en klippa och dirigerade sina medarbetare. Han hade etablerat kontakt med ett varv i Singapore som skulle tillverka de mekaniska delarna och hade ordnat med banker för att klara finansieringen av projektet. Detta visar att Torstens kunskaper spände över hela området. Därtill hade han förmågan att umgås med våra kunder och vinna deras förtroende.

Men det som till sist för mig har efterlämnat det bästa minnet av Torsten Florinus var hans alltid positiva och vänliga inställning och villighet att lösa alla problem som vi ställdes inför. Han var en god kollega och en bra kamrat.

Åke Nilsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan