Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Skolinspektionen riskerar missa kvalitetsbrister

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Kommentar till "Alla skolor ska ha högsta kvalitet", VLT den 13 juni.

Inlägget av Farmor om kvalitet i skolan är viktig. Jag instämmer att det är skolans fokus på kvalitet i undervisningen som ska vara det centrala, så också vikten av studiero som är en förutsättning för en kunskapsskola.

Annons

Annons

Ett problem är det nya arbetssättet inom Skolinspektionen där skolor i dag väljs ut utifrån en riskanalys. När vi satt i regering skulle, under en viss period, samtliga skolor granskas. Jag inser att det är resurskrävande men skolan är det viktigaste vi har. Ingen skola eller huvudman, oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola ska kunna gå under radarn. Det är risken med regeringens politik.

När det gäller förskolans verksamhet ligger detta i dag under kommunerna, här vill jag se ett ökat uppdrag för statens uppföljning. Ett område som vi fått igenom mer resurser till är Skolinspektionens granskning av skolor med koppling till extremism. Det är viktigt att snabbt identifiera dessa och stänga ner de som motverkar svensk skollag och grundläggande värderingar. Det senaste som hänt är också att vuxenutbildningen nu ska granskas mer frekvent av Skolinspektionen, detta välkomnar Liberalerna.

Roger Haddad (L)

Riksdagsledamot, ledamot av Skolinspektionens insynsråd

Till toppen av sidan