Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Tar skogsindustrin IPCC:s rapport på allvar?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Enligt IPCC:s rapport måste alla sektorer i samhället hjälpa till när det gäller att minska koldioxidutsläppen och främja den biologiska mångfalden. Man kan med rätta fråga sig om skogsindustrin har förstått vidden av klimatkrisen och vilka steg de måste ta för att nå sina mål.

Ljuspunkter finns, vårt statligt ägda skogsbolag Sveaskog ska återställa 100 våtmarker. Hoppas att detta initiativ kan fungera som inspiration för de andra skogsbolagen. Tyvärr har det svenska skogslandskapet förändrats i grunden: mil efter mil med kalhyggen. 70 procent av den skogsmark där marklav kan växa har försvunnit.

Boken ”Skogslandet” ger en fördjupad bild av hur vi kunde sälja ut svensk natur. Läs den gärna.

En skogsägare som bryr sig om framtidens klimat

Till toppen av sidan