Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Utveckla elproduktionen utan fördomar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Replik på "Ökad tillgång till el kräver utbyggnad av elnätet", VLT den 16 juni.

Tack, Erik Ödmansson (L) för artikeln om hur Västerås med region behöver mer elenergi! Förslaget om en SMR reaktor 2040 är helt realistiskt och vältänkt. Men några osäkerheter infinner sig, bland annat kommer de mindre reaktorerna enligt Stanfordforskare att producera tre gånger så mycket radioaktivt avfall per kilowatt som en traditionell stor reaktor. För att mängderna ska bli hanterliga måste det därför komma att finnas fjärde generationens reaktorer som kan omhänderta detta avfall som bränsle. Dessa nästan levande atombomber (breeders) måste sannolikt placeras i ödemarken och kylas med annat än vatten och energin levereras i form av vätgas.

Annons

Annons

Men det finns ännu en annan osäkerhet kring SMR och det är att dessa är bara förprojekterade och måste realiseras i praktiken och av erfarenhet kan man därför tro att dessa finns tillgängliga först om 10–15 år. Därför är Ödmansson tidpunkt för Mälarenergis första SMR till 2040 talet realistiskt. Men hur stor är sannolikheten att SMR kommer i drift på marknaden. Sannolikheten för det torde vara 0.25 till 0.5, det vill säga knappt 40 procents sannolikhet.

En tredje osäkerhetsfaktor är kostnaden för ny kärnkraft och allt tyder på den blir ungefär dubbelt så dyr som vindkraft per kilowatt. Men eftersom vindkraften är variabel och måste balanseras av något så är kärnkraften en energikälla i kombination med vindkraft. Men för att någon investering skall ske i kärnkraften måste dess intäkter garanteras av staten under mycket lång tid (cirka 25 år). Då kan kärnkraft i kombination vindkraft leva ett bra liv tillsammans.

Sålunda måste man i den strategiska planeringen ha ett alternativ. Detta kan vara en vindkraftpark antingen i Östersjön eller i västerhavet. Eller varför inte i Västmanland? Detta skulle kunna påbörjas omedelbart och ge den lägsta kilwattkostnaden. Kraftvärmeverket får här göras till balansator och därför måste nog produktionsvolymen ökas. Mälarenergi skulle också kunna tillverka biobränsle eller ett halvfabrikat för biobränsle (syntetbensin, flygbränsle eller motsvarande) Mälarenergi kan utvecklas till ett energikombinat vilket också kan krävs att ägarestrukturen görs om. Under kommande decennier kommer också konkurrensen om biobränslet att öka varför Mälarenergi för bostadsuppvärmningen måste alltmer lita på solenergi, berg/sjövärme och kärnkraft.

Annons

Annons

Koldioxiden kan från förbränningen samlas in och tillsammans med vätgas bli utgångspunkt för mer så kallat elektrobränsle som till exempel metanol och metan. På samma sätt kan man vid höga temperaturer bränna plast och varför inte samtidigt tillverka tegel som håller i flera hundra år.

Om ett SMR är möjligt år 2040 kan det mycket väl passa in i mönstret för att förstärka produktion av el, fjärrvärme och vätgas.

Om man inte låser fast sig i dumma fördomar så kan Ödmanssons tanke utvecklas till något större och mer heltäckande

Karl-Erik Andersson

Till toppen av sidan