Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Förlossningsvården håller på att raseras

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vi barnmorskor på Förlossningen känner oss tvungna att förmedla den stora oro vi känner inför hur för­lossningsvården i Västerås ­håller på att raseras. Trots kontinuerliga rop på hjälp sedan i höstas har ingen positiv förändring skett vad gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö. Under våren har representanter från medarbetargruppen barnmorskor haft samtal med klinikchef och enhetschefer på förlossningen, dessa möten har tydligt illustrerat de brister vi ser och de åtgärder vi anser behövs. Samtalen har visat på samsyn kring situationen men har inte lett till någon förändring. Under ­tiden har förlossningen förlorat ytterligare erfarna barnmorskor. Vi har blivit informerade om att situationen är utom deras möjlighet till påverkan vilket ­leder till att vi nu riktar vår kritik till regionens beslutfattare och politiker.

Annons

Annons

Bristen på goda arbetsvillkor på Kvinnokliniken har lett till att barnmorskor saknas i sådan omfattning att patientsäkerheten riskeras. Inför sommaren saknas det barnmorskor på flera arbetspass. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har framfört krav på minst två erfarna barnmorskor per ­arbetspass på förlossningen i Västerås för att garantera patientsäkerheten. Sommarens schema visar upprepade tillfällen då endast en ­erfaren barnmorska finns i tjänst.

Arbetsgivarna fortsätter envist hävda att det beror på en barnmorskebrist, vi menar att det handlar om en barnmorskeflykt från dåliga arbetsvillkor. Vårdfokus rapporterar att den samlade övertiden för barnmorskor i Västmanland har ökat med 150 procent från år 2018 till år 2021. I Västerås slutar barnmorskorna då krav på bättre arbetsvillkor endast infrias genom anställning på andra arbetsplatser eller hos andra arbetsgivare. Vi har under flera år framfört de förändringar som krävs; fler barnmorskor, kortare veckoarbetstid, mindre övertid samt ersättningar som motsvarar det ansvar och de krav som ställs på oss.

Arbetsgivaren har inte klarat sitt uppdrag i fråga om bemanning och lämnar nu ansvaret till oss. Täcks inte arbetspass på frivillig basis har arbetsgivaren informerat att man kommer beordra barnmorskor på kort varsel att jobba dubbla arbetspass eller arbeta på ­ledig dag. Detta utan extra ersättning. Under flera år har barnmorskor sålt sin semester för att få verksamheten att gå runt, detta ­resulterar i otaliga sparade semesterdagar som ej kan tas ut och i slutändan betalas ut i pengar.

Annons

Flertalet barnmorskor väljer att inte arbeta heltid på grund av psykisk ohälsa relaterat till dålig arbetsmiljö. I sommar tvingas dessa barnmorskor gå upp i tid för att täcka arbetspass.

Annons

I höst resulterar barnmorskebristen i att viktiga utbildningar ställs in eller dras ned på, exempelvis akut omhändertagande av födande och nyfödda samt ­diag­- nostisering och suturering av förlossningsbristningar. Detta gäller även mottagningen som behandlar förlossningsrädsla. Dessa utbildningar är av ­avgörande betydelse för de familjer vi vårdar samt den övergripande patientsäkerheten.

Vad som sker på en förlossningsavdelning kan vara svårt för en utomstående att förstå. Låt er ej luras av att det är vid födelsens ögonblick som barnmorskan behövs som mest. Födelsen är blott en kort stund av det långa förlopp där barnmorskans kontinuerliga stöd och närvaro är det främsta verktyget vi har för att främja fysiologisk födsel och minska risk för interventioner och instrumentella förlossningar. De födandes upplevelse av förlossningen ligger till grund för amningsstart och anknytning. En förlossningsupplevelse bär man livet igenom och kan påverka en familj på gott och ont i ett livsperspektiv.

Barnmorskans akilleshäl är den otroliga lojalitet och dedikation vi känner inför den födande. Vi vill och bör inte lämna den födande som behöver oss som stöd under sin förlossning. Detta kostar oss vår hälsa och vårt välmående under rådande arbetsförhållanden.

Vi önskar att bli hörda då vi vet att förbättrade villkor för barnmorskor kommer leda till förbättrade villkor för våra födande och deras familjer. En hållbar och långsiktigt fungerande förlossningsvård kräver omorganisation och nytänkande. Något som anstår ett välfärdsland som Sverige år 2022.

Förlossningens Barnmorskor

Västerås

Till toppen av sidan