Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Vem som driver en skola är inte avgörande

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

Svar påFördelningssystemet kring skolpengen är ofattbart dumt”, VLT den 5 juni.

I sin insändare hävdade signaturen ”Satsning på lärare” att lärarna betalar den lönehöjningen som Västerås stad genomfört 2022 genom att andra lärare undervisar extra, tar extra rastvakt pass eller att staden tar in fler elever i klassrummet. Det är precis som jag svarade den 5 juni, helt felaktigt och inget annat än osanning.

Det är inga ”andra” lärare som behöver jobba mer för att behöriga, duktiga och många gånger lärare som jobbat i Västerås stad länge skulle få en högre lön. Satsningen har helt bekostats av mer pengar till grundskolan.

Annons

För mig som liberal är det fria skolvalet, och möjligheten att själv kunna välja ­vilken skola man vill gå i, viktig. Det ska inte vara din ­bostadsadress, storlek på plånbok eller jag som politiker som ska bestämma vilken skola du ska gå i. Det är och ska fortsätta vara varje enskild familj som genom ett val, eller inte, både kunna välja och välja bort en skola.

Annons

När en kommun gör en satsning innebär det att även fristående skolor i samma kommun får mer pengar. Det är inget konstigt – det är ju Västerås barn och unga som går även i de fristående skolorna i Västerås. I Västerås har vi länge haft en väldigt låg skolpeng och det har påverkat alla skolor. Nu har vi satsat för att vi vill att fler elever ska lämna grundskolan med godkända betyg och själva kunna bestämma över sin framtid.

Jag vet att flera friskolor använt satsningarna till att anställa fler behöriga lärare, öka antalet speciallärare eller ta in annan personal på skolan för att möta elevernas olika behov. Det är bra och jag förutsätter att de också satsar på att höja lärarlönerna så de kan ha en hög andel behöriga lärare för det behövs.

För mig är det inte vem som driver en skola som är avgörande. Det finns bra kommunala skolor, men det finns också dåliga liksom det finns bra och dåliga friskolor. Mitt mål är att vi ska ha bra skolor, oavsett vem som äger eller driver dem.

I Västerås är det ungefär 30 procent av alla elever som väljer att gå i en skola som inte drivs av kommunen. Det finns flera bra friskolor med en hög andel behöriga lärare och som är omtyckta av såväl föräldrar som elever. Jag vill att de skolorna ska finnas kvar men jag vill inte att de ska kunna ta ut vinst som går ut över undervisningens kvalitet.

Anna Lundberg (L)

skolpolitisk talesperson

Till toppen av sidan