Annons

Annons

Annons

Debatt
Det är dags att återupprätta LSS

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Alla människor har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det är en av grundpelarna i FN:s konvention om mänskliga rättigheter. LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, är en rättighetslag som antogs i Sverige för 28 år sedan. I stället för institution gjorde LSS att barn, unga och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar fick möjlighet att leva ett fritt och självständigt liv som alla andra.

För att få assistans måste man tillhöra personkrets 1, 2 eller 3 och nå gränsen i antal timmar ”grundläggande behov”. Minst 7 timmar i veckan krävs för assistans via kommunen och minst 20 timmar för att få rätt till assistans via Försäkringskassan. Tyvärr har lagen urholkats sedan 2016 och det har blivit svårare än någonsin att beviljas personlig assistans. Det gäller både nyansökningar, fler timmar på grund av ökat behov eller att få behålla den assistans man varit beviljad i många år.

Annons

Annons

”Grundläggande behov” innebär att man tvingas beskriva sina mest intima behov av hjälp beräknat i minuter och sekunder. Varje moment av matsituationen, kommunikation, toalettbesök, duschning, hår- och nagelvård, av- och påklädning av underkläder med mera synas och ifrågasätts in i minsta detalj. Hjälp med kläder utöver underkläder räknas inte in i bedömningen av ”grundläggande behov”.

Centerpartiet vill ta bort begreppet ”grundläggande behov”. Vi vill i stället att personlig assistans ska beviljas utifrån personens totala behov. Vi vill också all assistans ska vara statlig. Innan det blir verklighet vill vi att kommunens riktlinjer för LSS förtydligas för att säkerställa att lagen följs. Vi i Centerpartiet har också lagt ett förslag att om ett tjänstemannaförslag innebär en kraftig försämring mot tidigare beviljade insatser, måste det upp till nämnden för beslut.

När LSS antogs infördes ett särskilt utjämningssystem för att jämna ut kostnader mellan kommuner. Västerås är en stor nettoinbetalare, i år betalar Västerås stad in närmare 120 miljoner kronor i LSS-utjämning till andra kommuner. För varje indragen eller utebliven LSS-insats som invånare i Västerås har rätt till, som leder till lägre totala LSS-kostnader för kommunen, är risken stor att inbetalningen till LSS-utjämningssystemet ökar. Det är alltså inte bara invånaren i behov av LSS som drabbas negativt av avslag utan även kommunen som helhet. Det är ett viktigt samband som Centerpartiet vill ska framgå tydligare för ansvariga i Nämnden för personer med funktionsnedsättning och på kommunens övergripande nivå.

Annons

Annons

Det är dags att återupprätta LSS. Även personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett fritt och självständigt liv med arbete, studier, fritidssysselsättningar och familjeliv. Vi i Centerpartiet kommer driva på för att det blir verklighet, både i Västerås och nationellt.

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, kandidat till kommunfullmäktige och riksdagen

David Sundén (C)

Ledamot Nämnden för personer med funktionsnedsättning och kandidat till kommunfullmäktige

Reidun Andersson (C)

Ersättare Nämnden för personer med funktionsnedsättning och kandidat till kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan