Annons

Annons

Annons

Debatt
458 vindkraftverk till Västmanland – om MP får bestämma

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Replik på "Kommuner som bidrar till omställningen ska belönas", VLT den 2 augusti.

Lorentz Tovatt och Marléne Tamlin för upp frågan om ersättning till kommuner som säger ja till etablering av, det som de kallar för, förnybar elproduktion, det vill säga vindkraft, solenergi och biobränslen. Denna replik kommer inte att fokusera på vad som faktiskt är förnybart, fokus är på den typ av ersättningar, eller snarare subventioner, som förs fram.

Debattartikeln leder direkt till fyra frågeställningar som Miljöpartiet gärna får replikera på:

Annons

1. Varför ska staten betala kommuner för att godkänna denna typ av etableringar? Borde inte kostnaden bäras av de som faktiskt kommer att tjäna pengar på etableringen, det vill säga bolaget bakom ansökan?

Annons

2. Varför särbehandlas kommuner som redan nu har denna typ av etableringar och får lägre ersättning än kommuner som vid ett senare tillfälle tar beslut. En direkt följdfråga är naturligtvis, vilket incitament har kommuner att godkänna ansökningar nu om de kan erhålla avsevärt högre ersättning om de skjuter på beslutet. Se även Skriftlig fråga 2021/22:1712 av Lorentz Tovatt (MP).

3. Ersättningen utgår enbart för nya projekt som de facto nätansluts innan 2030 och då under tio års tid. Vad händer om ett projekt försenas av olika skäl? Har då kommunen godkänt en etablering underförstått att de ska erhålla en ersättning, men tappar den om bolaget blir försenat med byggnationen?

Se till exempel det skandalomsusade projektet Hästkullen i Härnösand som blev försenat med flera år till följd av problem med betalningar och allvarlig kritik mot miljöarbetet. Detta har tagits upp i Uppdrag Granskning ”Borta med vinden” och på senare tid har vindkraftsparken stoppats på grund av två allvarliga haverier. Då produceras ingen el och därmed utgår ingen ersättning till Härnösand kommun. Kommunen har tagit ett principbeslut att inte godkänna framtida vindkraftsparker. 

4. Miljöpartiet ”tycker också att de som bor i närheten av ny elproduktion ska få ersättning”, men det framgår inte hur den ersättningen ska utformas eller vem som ska stå för ersättningen. Då det är de boende och inte kommunen i sig som drabbas av en etablering bör eventuell ersättning utgå primärt till de boende snarare än kommunen.

Annons

Annons

Varför är fokus inte på individen i Miljöpartiets förslag? För er som undrar, Västmanland har inga vindkraftverk i kommersiell drift och installerad solkraft är 49 megawatt. Högt räknat ger solkraften el 15 procent av tiden (fullasttimmar) vilket motsvarar cirka 0,06 terawattimmar och en ersättning per år till Västmanland om 60 000 kronor. De 78,4 miljoner som Miljöpartiet indikerar innebär en produktion av cirka 2,61 terawattimmar elenergi från vindkraft. För hela Sverige under 2021 var produktionen 27,1 terawattimmar fördelat på 12 113 megawatt installerad effekt och 4 754 vindkraftsverk. Då 2,61 är cirka 9,6 procent av 27,1 innebär det 0,096 x 4 754=458 vindkraftverk bara för Västmanland, innan 2030.

Ulf Westberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan