Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Politiken orsak till bostadsbristen

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Kommentar tillMed en god vilja kan bostadsbristen lösas”, VLT den 30 juli.

Vänsterpartiets debattörer har en förhoppning om att bostadsbristen i Västerås ska lösas med en aktiv politik och menar att skälet till bostadsbristen i Västerås är just bristen på bostadspolitik. Så är det förstås inte utan det är bara ett kollektivistiskt sätt att resonera kring ett samhällsproblem som har helt andra orsaker. Det är nämligen den 80-åriga hyresregleringen som skapar problemet med obalansen på bostadshyresmarknaden. Man kan därmed konstatera att det är just politiken som förorsakar bristen på bostäder och inte marknaden som debattörerna menar.

Annons

Annons

I de flesta utredningar och rapporter om hyresregleringens effekter på bostadsmarknaden är man överens om att systemet dels hämmar utvecklingen av hyresmarknaden främst med avseende på tillgång och efterfrågan men också att regleringen har varit kostnadsdrivande. Byggare och exploatörer har hellre byggt bostadsrätter än hyresrätter. Olika system och regelverk på hyresmarknaden har varit alltför osäkra att förutse på lite längre sikt vilket avhållit många mindre bostadsföretag att våga satsa på hyreslägenheter.

Debattörerna från Vänsterpartiet berömmer sig själva genom konstaterandet att man vunnit kampen mot marknadshyror. Den vinsten innebär dessvärre att bostadsbristen kommer att bestå här i landet och även i Västerås. Den enda naturliga vägen till balans mellan tillgång och efterfrågan på hyreslägenheter är en ansvarsfull avreglering av den tredjedel av bostadsmarknaden som hyreslägenheterna utgör. Det är alltså de politiker som vågar stå för en avreglering av hyresmarknaden som på lite sikt kan konstatera att marknadshyra inte är ett begrepp att skämmas för utan är det mest naturliga, likt alla andra varor och tjänster som vi köper för vår tillvaro och vårt uppehälle, som bygger på marknadens krafter och konkurrens.

Hans Johnson

Annons

Annons

Till toppen av sidan