Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Moderaterna är positiva till ett tågstopp

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Kommentar till "S dödar oönskad debatt", VLT den 28 juli.

Finnslättens utveckling är mycket viktig för Västerås. Och för Västmanland. Framtidsplanerna på tusentals nya arbetstillfällen och tusentals nya bostäder kommer att vara värdefulla för regionen.

Moderaterna är positiva till ett eventuellt tågstopp på Finnslätten. Vi anser att tillståndsprocesser avsevärt måste kortas ner och att även infrastrukturplanering måste gå mer hand i hand med övrig planering när ett samhälle växer.

Bengt-Åke Nilsson anser att vi slirar på vårt svar. Det gör vi inte. I denna fråga, som i alla frågor, vill vi ha adekvat underlag. Ett nytt tågstopp kommer att förändra förutsättningar för stora delar av den spårbundna kollektivtrafiken i Mälardalen. Ett nytt stopp innebär i värsta fall ett indraget stopp någon annanstans, vill vi det och vilket stopp i så fall?

Annons

Annons

Ett nytt tågstopp innebär längre restid totalt mellan Västerås och Stockholm, en restid som vi i alla andra sammanhang är överens om måste kortas. Exempelvis öppnade alla kommuner och regionen i Västmanland plånboken för att medfinansiera citybanan med över en halv miljard kronor, just i syfte att korta restiden. Ett nytt tågstopp på en redan knökfull bana får konsekvenser i tidtabeller och hur många stopp man kan göra. Allt detta är relevanta problemställningar som måste adresseras för att kunna lösa. Att inte adressera dem nu i ett tidigt skede försenar bara processerna ytterligare.

Moderaterna har gjort just det och under våren lagt initiativ i regionstyrelsen för att processerna ska ske parallellt för att spara tid.

När det gäller kostnaderna har Trafikverket gett inofficiella siffror på att kostnaden kan överstiga en miljard kronor allt inräknat. Då räcker det ju inte att staden och regionen hostar upp ett par hundra miljoner kronor. Särskilt i ljuset av att Västmanland redan i dagsläget är förfördelat vad gäller infrastrukturinvesteringar. Vi vet ju alla att Västmanlands enda tilldelning i den kommande nationella planen är en halv Hjulstabro.

Moderaterna i region Västmanland vill se bra trafiklösningar på Finnslätten, vi har ett egenägt bussbolag i Svealandstrafiken som bör användas mer för att utveckla innovativa lösningar som snabbt kan komma på plats. Oavsett tågstopp behövs det många andra lösningar också. Vi ser gärna snabba, kapacitetsstarka stråk och självkörande fordon.

Annons

Annons

Moderaterna i region Västmanland anser att regionen kan och bör ta sitt ansvar för utvecklingen och finansieringen av trafiken, exempelvis genom medfinansiering av tågstopp men också genom att se till helheten. Detta måste göras i nära samarbete med näringslivet, staden, Trafikverket och resenärer.

I övrigt delar vi Bengt-Åke Nilssons frustration över Socialdemokraternas ovilja att föra debatt innan valet om hur de tänker finansiera sjukvårdens, eller för den delen kollektivtrafikens, utmaningar. Vi är också glada över att Liberalerna, precis som Moderaterna, tydligt uttalar sig mot skattehöjningar. Likartade fundamentala grundinställningar som detta kan bidra till en bra samarbetsgrund efter valet om Liberalerna i Västmanland väljer att komma tillbaka till borgerligheten. Vilket är något väljarna förtjänar att få besked om.

Jenny Landernäs (M)

Tomas Högström (M)

Mikael Andersson Elfgren (M)

Annons

Annons

Till toppen av sidan