Annons

Annons

Annons

Debatt
Västerås ska vara en attraktiv kulturstad

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Moderaterna har en tydlig vision om hur vi vill utveckla kommunen för att västeråsarna ska kunna ta del av kulturlivet i så hög utsträckning som möjligt. Vi har utvecklat vår vision för kulturkommunen Västerås i ett handlingsprogram som vi har presenterat i dagarna.

Vi vill att Västerås har ett rikt kulturutbud och en väl utvecklad kulturell infrastruktur.

Det ger Västerås en stor attraktionskraft genom olika kulturella uttryck. Det är attraktivt och enkelt att vara kulturaktör. De fria kulturaktörerna har förutsättningar att öka sin självförsörjningsförmåga. Västeråsarnas konsumtion av kultur ökar år efter år.

Restaurangutbud blandas med livescener. Elbas restaurang har återuppstått. På våra kulturinstitutioner bubblar det av aktivitet från tidig morgon till sen kväll. Moderna kulturuttryck som E-sportarenor är självklara. Västerås kulturutövare finns överallt i staden och samarbetar gärna med andra företag. Vår kulturbudget i Västerås levererar kontinuerligt mer kultur vilket i sin tur leder till ännu mer kulturkonsumtion.

Annons

Annons

Den allra viktigaste kulturfrågan är att prioritera barn och ungdomars tillgång till kultur. Skolan fyller en viktig funktion som kulturbärare och når alla barn och ungdomar. Det handlar inte minst om våra barn och ungas läsförståelse. Med ökad läsförståelse ges alla möjlighet att ta del av den kulturella skatt som litteraturen utgör och samtidigt vara aktiva samhällsmedborgare.

Barn och unga får tillgång till konserter, teater och utställningar. De har lätt att hitta för dem intressanta ämnen på en Kulturskola som växer.

Västerås centrala Stadsbibliotek är tillgängligt och fokuserat, ett nav i bildning och kunskap. Där sjuder det av aktiviteter, studier, samhällsdebatter och läsande. Hörsalen är fylld av föreläsningar både på dagen och på kvällen. Det är ett stort, utbyggt bibliotek som har Sveriges bästa barnavdelning.

Västerås gamla kulturområden värnas och karaktärsförstärks och ger besökare magiska känslor. Man ser fram mot promenader efter Svartån, i city eller på Kyrkbacken. Familjer besöker ofta ett vårdat Djäkneberg för rekreation, reflektion, upplevelse eller en mysig picknick. Det gamla Rådhuset är fyllt av liv och sjuder av aktiviteter, utställningar och kanske matupplevelser.

Västerås har många kulturföretag som är mycket viktiga för stadens kulturliv.

Västerås stad är aldrig byråkratisk utan underlättar för ideella och privata sektorn att erbjuda kultur. Staden skapar goda förutsättningar för de fria kulturaktörerna att verka, framföra och utvecklas. I Västerås arbetar vi för att stärka samarbetet mellan de fria kulturaktörerna och besöksnäringen. Vi ökar därmed stadens attraktionskraft och samtidigt fler aktiva kulturaktörer.

Kultur är bindemedlet mellan människor. Kultur är bildning och föder kreativitet. Det är viktigt att kulturen har en central plats i Västerås stad och viktigast av allt att barn och unga får ta del av kulturen.

Jörgen Andersson (M)

2:e vice ordförande kulturnämnden

Marcus Jacobson (M)

2:e vice ordförande individ- och familjenämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan