Annons

Annons

Annons

Debatt
Retuscherade bilder ska markeras

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Det är nästan omöjligt att bedöma om en bild är retuscherad eller ej. I reklam och sociala medier finns det gott om retuscherade eller manipulerade bilder som skapar unga människors orealistiska kroppsideal. Kroppshetsen och trycket som unga ofta upplever är välkänt sedan tidigare. Genom sociala medier förstärks denna hets.

I Norge ska en ny lag motverka kroppshets i reklam och sociala medier. Lagen kräver att en bild som används för att marknadsföra en produkt markeras om kroppen är retuscherad på en bild. Förstorade läppar, smalare midja eller andra kroppsförändringar som har åstadkommits genom bildredigering, kan inte längre publiceras i Norge utan en märkning. Även i Frankrike finns sedan den 1 oktober 2017 en lag som säger att det måste framgå när kommersiella bilder har retuscherats så att en modells kroppsform har förändrats.

Annons

Annons

Frågan aktualiseras nu när Danmarks arbetsmarknadsminister Simon Kollerup (S) nyligen lagt fram ett lagförslag om att det ska bli obligatoriskt att märka retuscherade bilder. Syftet med lagen är att agera mot skeva kroppsideal och minska pressen som unga känner. Märkningen ska gälla reklam på alla plattformar och medier.

För snart ett år sedan lade vi tillsammans fram en motion i Sveriges riksdag om att se över möjligheten att införa en lag om att retuscherade bilder ska markeras.

Självklart är en lag om att markera retuscherade bilder inte hela lösningen på problemet. Det måste till många andra insatser för att stärka unga människor, men kända personer är förebilder för många och manipulerade bilder kan skapa orealistiska skönhetsideal. Konsumtionsforskningsinstitutet i Norge har gjort flera studier om ungas förhållande till reklam. De unga säger klart och tydligt att de blir påverkade, speciellt eftersom de uppfattar reklam som en sorts riktlinjer för hur de ska se ut. De önskar sig en tydlig märkning.

En märkning skulle vara en viktig pusselbit. Vi menar att en märkning skulle vara en viktig pusselbit i arbetet mot kroppshetsen. Ett sätt att varudeklarera, uppmärksamma oss och skapa medvetenhet.

Unga känner stor press när det gäller utseendet. I alla tider har detta varit en utmaning för unga människors självbild, men har förstärkt med vår generation unga som hela tiden möts av bilder på perfekta kroppar i reklam och på sociala medier. Danska näringsdepartementets bedömning är att en sådan lag bidrar till att minska trycket när det gäller orealistiska kroppsideal som inte minst barn och unga utsätts för. Diskussionen om retuscherade reklambilder har pågått i decennier, och i takt med att tekniken för retuschering både blivit bättre och mer tillgänglig har fler och fler röster höjts för reglering. En märkning skulle hjälpa oss att se att vi alla har lite skavanker, att det nutida kroppsidealet är ouppnåeligt.

Vi måste fortsätta prata ännu mer om normer och skönhetsideal och hjälpa de som behöver stöd. Men det räcker helt enkelt inte. Politiska beslut och handling är en av lösningarna för att minska kroppshetsen bland unga.

Åsa Eriksson (S)

riksdagsledamot Norberg, Västmanland

Eva Lindh (S)

riksdagsledamot Linköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan