Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Låt de ukrainska flyktingarna få stanna

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Västerås kommun är redo att ta ansvar för flyktingar från Ukraina, men risken finns att Migrationsverket beslutar att flytta personer från kommunen. Vi i Centerpartiet uppmanar därför Migrationsverket att låta alla de ukrainska flyktingar som rotat sig här få stanna.

Sedan krigsutbrottet har barn, unga och vuxna från Ukraina funnit trygghet och vänner i Västerås och i länet. En del kom via egna boendekontakter (EBO), men det stora flertalet har placerats här i anvisningsbostäder som hyrs av Migrationsverket (ABO).

Från den 1 juli ska kommunerna ta över ansvaret för människor som flytt från Ukraina. Migrationsverket avgör vilka personer som får sin kommunplacering i respektive kommun. Placeringen kan inte överklagas. Västerås ska emot 366 personer från Ukraina och kommunen står redo och är rustad.

Annons

Annons

Nyligen ville Migrationsverket flytta familjer som bott i Västerås i flera månader till Mora, trots att endast 8 personer då fått sin kommunplacering här i Västerås. Efter stora påtryckningar backade Migrationsverket och inga familjer behövde flytta, men det finns en stor oro över att inte alla som bor i Västerås ska få bo kvar här.

Under flyktingvågen 2015 ställde civilsamhällets organisationer, samfund och privatpersoner upp med allt ifrån kläder till fritidsaktiviteter och språkcafeér. Men när det var dags för kommunerna att ta över ansvaret togs ingen hänsyn till att människor fått ett sammanhang med vänner, skola, arbete och trygghet i de kommuner man först hamnat i. Barn, unga och vuxna flyttades kors och tvärs över Sverige med kort varsel även fast kommunerna inte uppnått kvoten man skulle ta emot.

Flera ukrainare har utbildningar inom bristyrken och några har fått jobb. Barn har börjat förskola och skola. Det finns människor med funktionsnedsättningar som har särskilda utmaningar. Återigen ställer civilsamhället upp på ett fantastiskt sätt, hjälper till med förnödenheter, myndighetskontakter, ger trygghet och ny vänskap för människor i kris. Det kan man inte bara kasta bort!

Centerpartiet hoppas att Migrationsverket lär av historien och inte upprepar misstagen från förra flyktingkrisen.

Annons

Vår uppmaning är:

• Låt alla ukrainare som bor i Västerås som EBO eller ABO få sin kommunplacering i Västerås. Om det finns plats, låt ukrainare från övriga länet placeras i Västerås.

Annons

• Ta särskild hänsyn till barn och till personer med funktionsnedsättning.

• Ge information till familjer efter nära dialog med kommunen och civilsamhällets organisationer.

Vi står redo, låt de människor som flytt hit och redan börjat rota sig här få stanna kvar när det finns gott om utrymme inom vår kvot.

Vicki Skure-Eriksson (C)

kommunalråd, kommun- och riksdagskandidat

Milena Axklo (C)

riksdagskandidat, ledamot i Individ-och familjenämnden

Veronica Cadei (C)

kandidat till region- och kommunfullmäktige

Annons

Annons

Till toppen av sidan