Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
M: Stärk förutsättningarna för idrott och friluftsliv

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Alicia Schumacher

Annons

I Västerås och dess omgivningar finns ett stort utbud av idrottsaktiviteter, anläggningar för utövande av idrott och möjligheter till ett fint friluftsliv. Längs Mälarstranden finns många attraktiva naturområden, det stadsnära Björnön, Asköviken med sitt rika fågelliv och Ängsös kulturlandskap.

Moderaterna har en tydlig vision om hur vi vill utveckla kommunen för att västeråsarna ska kunna ta del av idrottslivet i så hög utsträckning som möjligt.

Västerås stad ska prioritera verksamhet riktad till ungdomar. Genom att tidigt få prova på idrott och friluftsverksamhet uppmuntras barn och ungdomar till livslång fysisk aktivitet. Samarbete mellan skola och föreningar är viktigt och vi moderater ser gärna ett utvecklat samarbete genom till exempel de friluftsdagar då elever får testa olika idrotter eller friluftsaktiviteter.

Annons

Annons

Vi ser positivt på att idrottsföreningar tar över drift, skötsel eller ägande av anläggningar där föreningen bedriver sin verksamhet. Kraven från utövare och föreningar ökar och driver kostnader. Ett sätt att kunna finansiera detta är att tillåta motionsnära företag att sponsra till exempel ett motions- och skidspår. Det görs i dag i flera kommuner.

Motionsspår som är populära och används ska skötas. Vi vill att de nedlagda motionsspåren på Vedbo och Norra Gryta snabbt åter klassas som motionsspår. Vedboområdet är på gång att utvecklas och då är det lämpligt att ha kvar motionsspåret.

Barkarös motionsspår kommer att behöva flyttas och ett nytt motionsspår behövs i området. I dag finns det möjlighet för allmänheten att använda vissa konstgräsplaner och friidrottsbanor när det inte är bokat för annat liknande allmänhetens skridskoåkning.

Trygghet i kommunens motions- och skidspår är viktigt. Här handlar det om att staden ska röja sly och buskage kring motionsspår och utegym i Västerås. Belysningen behöver regelbundet ses över. Vi vill också att det skapas en markerad slinga som känns trygg för vinterlöpning och som är bra belyst, med god sikt och som är sandad, till exempel Cityringen runt eller ”årundan”.

Vi vill medverka till att skapa bättre förutsättningar till att utöva skidåkning i Västerås. Vi är för att Vedbobacken höjs och att Västerås stad är möjliggörare av projektet utan att det blir för dyrt för Västerås stad. Intressenterna bakom Vedbobacken gör ett mycket uppskattat arbete. Alla på snö är en fin verksamhet för att låta elever få prova på vinteridrott. Vi vill också medverka till att Skidklubben får bättre möjligheter på Rocklunda bland annat genom den nya tilltänkta utomhusfriidrottsanläggningen.

Annons

Annons

I Västerås finns det fyra hundbad. Vi vill att hundbadet på Södra Björnön ska vara kvar. Det finns sex hundrastgårdar alla är på västra eller norra sidan i staden. Det bor flest hundar på östra sidan av Västerås och det behövs minst en på östra sida. Först utlovad är på Öster Mälarstrand.

Som boende i Västerås, ung som gammal, ska man kunna utöva idrott under hela året. Moderaternas mål är att stärka idrotten i Västerås och utveckla förutsättningarna för idrott och friluftsliv under nästa mandatperiod.

Elisabeth Unell (M)

Oppositionsråd

Anna Hård af Segerstad (M)

Oppositionsråd

Annons

Annons

Till toppen av sidan