Annons

Annons

Annons

Debatt
Det är nu du kan välja vilket ledarskap du vill se för Sverige

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Helena Grahn

Annons

Det är nu det avgörs. Det är nu du kan välja vilket ledarskap du vill se för Sverige, vilket ledarskap du vill se för Västerås.

Vi Socialdemokrater är stolta över vår stad, vi är också stolta över många av de goda reformer vi genomfört under åren som fått stå som mall för viktiga nationella satsningar. Men vi vet också att det finns en rad utmaningar som vi måste ta tag i.

Vi Socialdemokrater är därför tydliga. Vi har fyra huvudprioriteringar. För oss är det självklart att vi ska ta ansvar för skolan och äldreomsorgen för tryggheten och för den gröna omställningen av samhället.

Vi är också tydliga med vilket samhälle vi vill se. Sammanhållning före splittring, beslutsamhet före misströstan. Vi tror på möjligheten för oss människor att skapa ett bättre samhälle, vi vet att den socialdemokratiska modellen fungerar. Sverige gick från att vara ett av Europas fattigaste länder till att vara ett av Europas rikaste. Det gjordes genom hårt arbete för att skapa ett välfärdssamhälle baserat på socialdemokratiska värderingar om jämlikhet, solidaritet och från var och en efter förmåga åt var och en efter behov.

Annons

Annons

Svensk skola låg i toppskikten i världen när det gällde kunskap, vi ska dit igen! Men det fixar vi inte genom att titta bakåt, det gör vi genom att titta framåt och se nya lösningar på dagens problem. För att komma till rätta med dagens problem måste skolan möta varje elev där den är. Det gäller att lärare och övrig personal har kunskap nog att möta alla elever oavsett svårigheter eller styrkor på rätt sätt. Vi ska NPF-säkra förskolan och skolan i Västerås, skolor där elever med de största behoven ska också få mer resurser och eftersom vi vet att det pedagogiska lärandet startar redan i förskolan ska vi öka antalet anställa så att barnen i Västerås får rätt till 35 timmar på förskolan i veckan.

Pandemin satte behoven inom äldreomsorgen i tydligt fokus. Vi socialdemokrater anser att de pengar som är avsedda för välfärden också måste stanna i välfärden och gå till de verksamheter som de var menade för.

Det måste bli ett slut på vinster ner i fickorna hos riskkapitalister på bekostnad av kvalitet och arbetsmiljö. Vi vill istället satsa på fler anställda och stärka deras kompetens, vi ska bort med minutstyrningen i hemtjänsten och fortsätta satsa på språkutbildning för de som behöver det.

En stad är mer än sina byggnader, mer än sina gator. För att planera en stad behöver man sätta människor i fokus, människors behov och vilja ska avspeglas i den stad vi bor i. Västerås behöver bli en tryggare plats. Därför vill vi socialdemokrater satsa 50 miljoner kronor i en lokal trygghetssatsning som tillsammans med nationella satsningar på polis och rättsväsende, nationella satsningar på socialtjänst och föreningsliv kommer att göra Västerås till en bättre plats att leva på, en tryggare plats för alla. Dessutom kommer vi att tillskapa 1 000 nya sommarjobb för unga i högstadieåldern.

Annons

Annons

Finns det någon stad i vårt land som har möjligheten att gå före i klimatomställningen så är det Västerås. Vi har vårt Mälarenergi i kommunal ägo, vi har Vafab och på så sätt kontroll över sopsortering, biogasproduktion och återbruk. Vi har dessutom stora företag med höga ambitioner att kroka arm med i detta arbete.

Vi vet att vi klarar omställningen till ett hållbart samhälle tillsammans, det skapar också fler jobb, mer utveckling och gör att vår stad med Mälardalens universitet i spetsen kan åstadkomma verklig förändring.

Det är nu, västeråsare, som vi väljer vilket samhälle vi vill leva i. Framåtanda, framtidstro och sammanhållning före splittring, misstro och förlegad tro på det förgångna. Vi vet att vårt Västerås kan bättre.

Anna Nikula (S)

Ordförande för Socialdemokraterna i Västerås

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Västerås

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan