Annons

Annons

Annons

Debatt
Delade röster – fullkomlig demokrati!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Staffan Bjerstedt

Annons

Är det förmätet att drömma om den ultimata demokratin? Eller låt oss kalla den fullständiga folkviljan – så långt det vore möjligt att kunna vaska fram den. När vi nu går till val och ska välja endast ett parti i de olika församlingarna riksdag, region- respektive kommunfullmäktige, är det många frågor som varje parti tar ställning till. Inom ett brett spektra av samhället. Frågor där den röstande kanske inte håller med partiet den röstar på. ”Kanske” är förresten ett för vagt ord – det förmodligen snarare sannolikt att de flesta röstande inte håller med det valda partiet i allt!

När drar man då gränsen för acceptans när man inte håller partiet  när partiet man tänkt rösta på tycker för olika mot ens egna åsikter när partiets åsikter avviker för mycket från de egna?

Annons

Och när valet är gjort – hur ska partierna veta vilka av dess ställningstaganden som deras väljare är för – och vilka de är emot, trots rösten?

Annons

Ett exempel kan tas från Västerås när det blev maktskifte en gång i tiden: ett tillträdande kommunalråd i nya koalitionens största parti menade att västeråsarna genom valet hade röstat för ett då kontroversiellt utbyggnadsprojekt. Men det kunde vi ju inte veta! Partiet gick kanske framåt trots sitt ställningstagande, inte tack vare det – och hade möjligen rönt större framgång med annan inställning i just aktuell fråga. Detta kunde ju ingen veta. Och där syns nackdelen med dagens något stela system

Ordet parti betyder egentligen att man tar ställning för en specifik sak. Därför fanns förut tillfälliga partier i olika sammansättningar i olika frågor i beslutande församlingar, detta i regel i tider före demokratins genombrott. Numera tar politiken upp ett så brett spektrum av olika frågor att det närmast vore omöjligt att tycka detsamma som ett parti i alla dessa.

Frågor som inte alls kan placeras på den något tröttsamma och uttjatade höger-vänsterskalan. Därför vore det på sätt och vis bättre om vi kunde välja kandidater som presenterar sina hjärtefrågor utan bindning till något parti. Utan fastställt tyckande i en massa spörsmål. Då slipper vi få kandidater som tvingas föra partis talan i ett ämne, som denne har röstat emot på en partistämma.

När jag i detta forum i somras påpekade att politiska vildar i riksdagen har fått för stor makt, kom polemik från en ständig signatur på denna sida, att han vill ha representanter som partipiskan inte viner så hårt över. Det kan man hålla med om enligt ovanstående. (Dock fungerar inte vårt valsystem så nu – de allra flesta väljer ett parti, inte en särskild kandidat.)

Annons

Annons

Undertecknad har alltid haft ett stort politiskt intresse och engagemang, men har inte gått med i något parti för att inte behöva köpa ett helt åsiktspaket där flera saker går emot egen uppfattning. Partierna får svårt att få medlemmar, färre engagerar sig i politiken. En trolig orsak kan vara olusten över att behöva acceptera och kämpa för ett dylikt åsiktspaket, som man inte till fullo kan stå bakom. Det här är något som borde genomlysas. Partierna som är fasta institutioner räds naturligtvis en utveckling med endast partilösa kandidater, men det vore bra för demokratin.

Två möjligheter finns för att råda bot på detta: en vore att det skulle möjligt att dela upp rösten i flera delar. Om man exempelvis föredrar ett partis energipolitik men ogillar dess utrikes dito, skulle man kunna kryssa för de delar av ett partis politik man håller med om. Givetvis vore det svårt att göra en perfekt uppdelning, men låt säga att för varje riksdagsparti går det att välja dess politik i tolv delar.  För att då kunna nyttja sin rösträtt till fullo, leder detta till nästa spännande möjlighet: att kunna dela sin röst procentuellt mellan olika partier och kandidater!

Det finns åtta partier i riksdagen, och kan finnas fler i beslutande församlingar på lägre, lokala nivåer. Alla kan ha sina bra och mindre bra sidor. Varför ska en väljare acceptera de åsikter hos ett parti man ogillar? Som det är nu lägger man 100 procent av sin röst på ett parti – och därmed indirekt tvingas hålla med om alla delfrågor. Men genom att kunna kryssa för del delar av olika partiers program man sympatiserar med skulle man komma bra nära den fullständiga folkviljan. Ofta visar ju opinionsundersökningar att väljarkårens uppfattningar i en viss fråga inte alls visar samma procenttal som för de partier som driver den.

Annons

Annons

Ytterligare ett problem skulle elimineras om ovanstående delning av röster vore möjlig. Formellt ger vi 100 procent stöd till endast ett parti vid val. Men som sagt håller nog de flesta inte med det valda i allt. Att då kunna ge delar av sin röst till annat/andra partier vore då bra. Särskilt lyckad vore den möjligheten när man har att välja mellan två partier som står nära varandra. Väljer man det ena, ”sviker” man då det andra. Hur angenämt vore det inte då att kunna fördela sin röst i tiondelar mellan olika partier? Och särskilt lyckat vore det då om man kan precisera vilka delar av partiers program man stödjer?

Det vore väl att komma så pass nära den fullständiga folkvilja och en så pass bra representativ demokrati som möjligt!? Finns det någon som egentligen kan vara emot en sådan demokratisering?

Visst, viss ökad formalia och mer komplicerade valsedlar skulle krävas. Men det vore väl en fullständigare demokrati värd!?

Per Mikael Högman

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan