Annons

Annons

Annons

Debatt
Lär barnen i hela Västmanland att läsa, skriva och räkna!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Vi vill uppmärksamma den Europeiska Dyslexiveckan den 3-9 oktober 2022.

I varje skolklass går det alltid några elever som har extra svårt att lära sig läsa, skriva och räkna. Ganska ofta beror svårigheterna på dyslexi eller dyskalkyli.

Både dyslexi och dyskalkyli är medfödda funktionsnedsättningar med hög ärftlighet. Det växer inte bort och konsekvenserna kan bli besvärliga.

Annons

Många vuxna med dyslexi och dyskalkyli berättar om misslyckad skolgång, dålig självkänsla, svårigheter på arbetsmarknaden, dålig ekonomi och försämrad hälsa. Men det behöver inte bli så! Negativa följder av dyslexi och dyskalkyli kan förebyggas.

Annons

Genom tidiga tester går det att upptäcka barn som riskerar att få svårigheter. Åtgärder ska sättas in innan barnen hinner misslyckas med sin inlärning. Det finns metoder som fungerar.

Vid sidan av träning på att läsa, skriva och räkna behöver digitala hjälpmedel sättas in. Barn med dyslexi kan lära sig läsa, men de flesta kommer alltid att läsa långsamt. Att få lyssna på texter hjälper dem att hålla jämna steg med klasskamraterna.

Ett barn med dyskalkyli kanske aldrig blir snabb på att räkna. Men låt inte det hindra barnet. Med miniräknare och formelsamlingar kan många av dem utforska flera spännande områden inom matematiken.

Därför ber vi våra politiker i region och kommuner att satsa på förskolan och skolan. Ge barnen de bästa förutsättningarna att lära för livet. Det handlar om tidiga stödinsatser, hjälpmedel under nationella prov samt utredning och diagnos. Det kommer att löna sig både för individen och samhället!

Allas rätt till läsning är en fråga om demokrati!

Dyslexiförbundet Västmanland

Tommy Karlsson

Ordförande Dyslexiförbundet Distrikt Västmanland

Ulrika Ekman

Ordförande Dyslexiförbundet Västerås

Jan Berndtsson

Ordförande Dyslexiförbundet Sala

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan