Annons

Annons

Annons

Sala

Rekordhög vindpark kan byggas utanför Sala

Om åtta år kan det finnas uppemot 260 meter höga vindkraftverk strax utanför Sala. Ett globalt energibolag har börjat titta på att uppföra en vindkraftspark på ett område i närheten av Kivsta.

Text

Annons

Den flitige tidningsläsaren minns säkert när det för tio år sedan kom upp till ytan att företaget VKS önskade resa 16 vindsnurror vid Norrberget utanför Salbohed. Något som företaget fem år senare backade från, bland annat efter närboendes klagomål.

Nu finns det nya planer på en vindkraftspark i Sala kommun. Det är energibolaget RES Renewable Norden AB, dotterbolag till RES Group med säte i Storbritannien, som undersöker möjligheten att resa vindsnurror en bit utanför Sala tätort. Det handlar om ett område som ligger mellan Kila, Kivsta och Kumla kyrkby, inte långt ifrån 56:an.

Annons

– Det som vi gör nu är att vi, i ett supertidigt skede, ser om det finns några uppenbara saker som gör att det inte är lämpligt, säger Gerda Gatenheim, utvecklingschef för landbaserad vindkraft på RES Renewable Norden AB.

Annons

Nyligen fick man ett tidigt yttrande från Försvarsmakten om att myndigheten inte har något emot planerna. Nu väntar samtal med fastighetsägarna.

– Vi måste få med fastighetsägarna på det för att det ska bli av. Vi har inte kommit längre än.

Vindkraftverk i Föra på Öland. Foto: Jonas Ekströmer / TT / kod 10030

Har ni fått svar på hur fastighetsägarna ställer sig till planerna?

– Nej, det har vi påbörjat nu under hösten. Vi har inte haft någon dialog utan har bjudit in dem till ett informationsmöte som vi inte haft än. Det ligger i pajpen. Då får vi en tydligare uppfattning.

Den 15 november planeras mötet där energibolaget ska berätta vad projektet innebär och vad som sker under dess gång. Innan de kan se närmare på berörda tomterna krävs ett arrendeavtal med fastighetsägare.

– Det är väldigt många nålsögon som vi ska igenom sedan innan vi har ett projekt. Vi ska inventera örnbeståndet, göra naturvärdesinventeringar, prata med flyget, kommunen och Länsstyrelsen. Det är många saker som behöver undersökas för att göra oss säkra på att området är lämpligt.

Inom det markerade området har RES Renewable Norden AB planerar på en vindkraftpark med uppemot sju turbiner. Foto: Google Maps

Det är en lång väg till en färdig vindpark. Samråd med närboende och myndigheter som kommun, Naturvårdsverket, MSB och Försvarsmakten. Sedan en ansökan om att få tillstånd för byggnationen, något som utreds och beslutas om av länsstyrelsen. Parallellt görs en ansökan till IE (Energimarknadsinspektionen) för att få ansluta elproduktionen till överliggande nät.

Annons

Annons

– Det brukar ta sju år innan det står något på platsen. Byggtiden är två år. Det är ganska långt fram i tiden fortfarande.

2030?

– Ja, något sådant.

Men varför Kivsta? Givetvis är det höga vindhastigheter som lockar. En annan viktig faktor är avstånd till bostäder.

– Vi håller 1000 meter till närmaste bostad. Även om Sverige är ganska glesbefolkat så är det betydande delar av ytan som försvinner om det ska vara så stor marginal till bostäderna, säger hon och tillägger att det gärna får vara produktionsskog där vindsnurrorna kan resas.

Det är upp till sju vindkraftverk som är aktuella, ett antal som sannolikt lär minska över tid. Vindsnurrorna kan vidare få en totalhöjd på uppemot 260 meter, det vill säga när bladspetsen står rakt upp.

– Så höga finns inte i dag. Det finns 220 meter höga och håller på att byggas 250 meter höga i Sverige, så det ligger inom räckhåll. Ju högre upp det kommer desto mer produktion får man på ändå vidbehållet markintrång. Därför vill vi bygga så högt som möjligt, säger hon och fortsätter:

– Högre torn ger större blad och motorer, som sveper över större yta och ger mer produktion. Större och högre är bra. Sedan behöver de ha ett visst avstånd från varandra. Står de för nära så stjäl de vind från varandra. Det blir ganska stora avstånd mellan turbinerna i en park.

Annons

Hon jämför med anläggningen utanför Alingsås som RES just nu bygger, med 13 turbiner på 200 meters totalhöjd.

– De 13 turbinerna med 6,6 megawattsgeneratorer kommer kunna producera lika mycket energi som ryms i hela Alingsås nät. Det är den typen av effektivitet som vi ser på de moderna turbinerna. Det motsvarar hela Alingsås kommuns behov.

Det är den potentialen som finns i vindsnurrorna som planeras här?

– Ja, eller mer då vi förhoppningsvis kan bygga högre och lite större, säger Gerda Gatenheim och beskriver det som ett betydande energitillskott för hela prisområde 3.

– Vi behöver all energi vi kan få i södra- och mellersta Sverige. Absolut ett betydande energitillskott.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan