Annons

Annons

Annons

Debatt
Stärk elevhälsan för att fler barn ska lyckas

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

I enlighet med skollagen ska elevhälsan verka för att varje skola ska vara en miljö som främjar elevens hälsa och välmående samt ger goda förutsättningar för att utvecklas mot utbildningens mål. Enligt nationell undersökning genomförd av Autism- och Aspergerförbundet år 2022 är det endast 37% procent av elever med autism som når lärandemålen i samtliga kärnämnen, problematisk skolfrånvaro har fördubblats de senaste sex åren och var fjärde elev uppger att hen inte trivs i skolan.

Hela vår vardag, oberoende av om vi har eller inte har en funktionsnedsättning består av olika aktiviteter. För alla elever är skolgång en aktivitet - en stor sådan, som består av många mindre aktiviteter – En elev ska komma till skolan; ha koll på sitt schema, läxor och lärandematerial; förflytta sig mellan olika lokaler; samspela och kommunicera med vuxna och andra barn i skolan; tillgodogöra sig och omsätta kunskap; gå hem från skolan och orka med andra aktiviteter i sin vardag – såsom äta mat, sköta sin hygien, vara fysiskt aktiv och sova.

Annons

Annons

Det är många kugghjul som ska fungera ihop. För många individer sker många av våra aktiviteter automatiserat, men för individer med autism kan de bli ett stort problem - en vardag som till slut inte längre går ihop med omfattande psykisk ohälsa som följd, där skolans många aktiviteter är en stor bidragande faktor.

Elevhälsan, vars främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, består traditionellt av en rektor, skolsköterska, skolläkare, specialpedagog, speciallärare samt kurator – i varierande omfattning även andra professioner såsom psykolog. Ingen av dessa professioner har dock den kompetens som en arbetsterapeut besitter, nämligen att kartlägga aktivitetsbegränsningar till följd av en funktionsnedsättning samt kunskap om hur dessa begränsningar kompensatoriskt kan motverkas.

En arbetsterapeut kan bidra med helhetsperspektiv utifrån individens individens samtliga dagliga aktiviteter och kartlägga alla aspekter i elevens vardag som i sin tur påverkar elevens aktivitetsutförande i skolan. Arbetsterapeut kan mer djupgående kartlägga elevens resurser, utmaningar och ta reda på vad som påverkar elevens skolgång och motivation, samt hitta kompensatoriskt stöd utifrån helhetsperspektivet.

Kompensatoriskt stöd kan innefatta allt från hjälpmedel (såsom ex bildstöd, tidshjälpmedel och andra kognitiva hjälpmedel) men även hur vuxna i elevens omgivning (i såväl skolan som utanför, ex vårdnadshavare) kan stötta eleven för att kompensera för elevens funktionsnedsättning.

Flera kommuner i Sverige har använt sig av arbetsterapeuters kompetens inom elevhälsan och gjort det med positiva resultat. Nu är det dags för samtliga kommuner i Västmanland att följa samma spår – för en bättre och mer inkluderande skola, för en skola där barn med autism får möjlighet att lyckas, och inte misslyckas!

Styrelsen Autism- och Aspergerföreningen

Västmanland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan