Annons

Annons

Annons

Debatt
Lönsamt att prioritera satsningar på Mälarbanan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Scanpix

Annons

Väl fungerande järnvägskommunikationer är nyckeln till fortsatt utveckling i Mälardalen. Vare sig det gäller möjlighet till arbetspendling, fler jobb, nya etableringar eller att fortsätta det så viktiga arbetet med att skapa hållbart resande för fler.

När Mälarbanan byggdes i slutet på 1990-talet blev det en massiv injektion för växtkraft och utveckling för alla som lever och verkar längst spåren. Järnvägen kopplade förtjänstfullt upp kommuner som tidigare legat i periferin med större noder och svetsade samman regionerna längst sträckan.

I dag är Mälarbanan en självklar länk med cirka 4 miljoner årliga resenärer varav en stor andel är pendlare.

Men alla de som i dag är beroende av Mälarbanan i sin vardag ser tydligt problemen som beror på att kapaciteten inte räcker till. Några få sträckor med enkelspår begränsar och skapar störningar i trafiken som påverkar tusentals människor på väg till och från jobbet.

Annons

Annons

Sträckan är inte heller avgränsad till att bara vara en viktig länk i den regionala trafiken i Mälardalen, den utgör också en betydande koppling mot Göteborg och kommer med stor sannolikhet ha en central betydelse för framtida trafik både mot Karlstad och Oslo. Till år 2040 förväntas dessutom tågresandet öka med hela 70 procent på Mälarbanan.

För att klara av framtidens utmaningar är det avgörande att bygga bort dagens enkelspårsavsnitt och uppnå fullständigt dubbelspår på hela Mälarbanan.

Nyligen fick Sweco i uppdrag att studera vilka nyttor som skulle uppstå om Mälarbanan byggs ut för att nå sin fulla potential. Till grund för arbetet ligger de förslag till åtgärder som Trafikverket tidigare redovisat och menar är nödvändiga för att komma till rätta med problemen. Att bygga bort de kvarvarande enkelspårsavsnitten som i dag hämmar Mälarbanan kostnadsberäknar Trafikverket till ungefär tre miljarder kronor.

Vi kan konstatera att effekterna, för i infrastruktursammanhang relativt små medel, skulle bli massiva. En restidsförkortning med hela 10 minuter på sträckan mellan Örebro och Västerås och ytterligare 10 minuters restidsförkortning mellan Västerås och Stockholm genom effektivare trafikupplägg. Totalt 20 minuter med samma tåg som i dag. Ett dubbelspår beräknas dessutom ha ungefär sex gånger så hög kapacitet som ett enkelspår. Järnvägens tillförlitlighet och redundans skulle därför öka dramatiskt om bristerna rättades till.

Annons

Med snabbare tåg kan man minska restiden men ytterligare cirka 5 minuter. Mälarbanan är dessutom redan byggd för 250 km/tim. I Trafikverkets rapport ”250 km/tim med blandad trafik” konstaterades att Mälarbanan var den järnväg i Sverige som visade överlägset störst samhällsnytta kopplat till en hastighetshöjning. I rapporten redovisas en samhällsekonomisk nytta på hela 800 procent och förändringar som visar så pass stor samhällsekonomisk lönsamhet borde rimligen prioriteras högre än vad det gjorts hittills.

Annons

En kapacitetsstark och väl fungerande Mälarbana är av regionalt, nationellt och till och med internationellt intresse. Genom att få dubbelspår på Mälarbanan kan man avlasta de södra infarterna till Stockholm och dessutom skapa redundans för trafiken. Vill staten på allvar prioritera pendling, höja standarden, säkerställa punktligheten och stärka kapaciteten på de järnvägar som är avgörande för miljontals resenärer varje år borde åtgärder på Mälarbanan ligga högt på dagordningen.

Mikael Andersson Elfgren (M)

Regionstyrelsens ordförande Region Västmanland

Staffan Jansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Västerås stad

Andreas Svahn (S)

Regionstyrelsens ordförande Region Örebro Län

John Johansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande Örebro kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan