Annons

Annons

Annons

Debatt
Rasrisk när Ekonomiskt bistånd byter nämnd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Syftet med Socialtjänstens hus var att förena Socialtjänsten i Västerås och att främja samverkan för medborgarnas bästa, vilket det har gjort.

Bild: Annelie Salminen

Annons

Vi arbetar som socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd i Västerås. Vi anser att politikerna i Västerås har fattat ett felaktigt beslut som kommer att kraftigt försvåra vårt arbete och som kommer att drabba de medborgare som är aktuella inom ekonomiskt bistånd.

Politikerna i Västerås har fattat ett beslut om att Ekonomiskt bistånd inte längre ska tillhöra Individ- och familjenämnden från och med årsskiftet. Istället ska Ekonomiskt bistånd ligga under en ny nämnd tillsammans med Arbetsmarknadsenheten.

Problemet som uppstår i samband med att vi byter nämnd är att vi kommer att ha sekretess mellan oss på Ekonomist bistånd och övriga enheter inom Socialtjänsten, det vill säga gentemot Enheten för vuxna med missbruk, Våld i nära relationer, Mottagningen vuxen, Barn och ungdom, Bostadssociala enheten med flera. Detta leder till att vi inte kommer att kunna samverka med dessa enheter utan att vi på Ekonomiskt bistånd och den/de andra enheterna först hämtar in samtycke direkt från medborgaren.

Annons

Annons

Syftet med Socialtjänstens hus var att förena Socialtjänsten i Västerås och att främja samverkan för medborgarnas bästa, vilket det har gjort. Från och med januari 2023 kommer samverkansmöjligheterna försämras avsevärt och medborgarna riskerar att inte längre kunna få rätt hjälp i rätt tid.

Vi på Ekonomiskt bistånd är stolta över det arbete vi utför. Vi har som mål att möta de medborgare som är aktuella inom Ekonomiskt bistånd en gång i månaden för att utreda personens rätt till ekonomiskt bistånd. Under besöket använder vi oss av ett lösningsfokuserat arbetssätt där vi lyfter fram personens resurser och styrkor, vi pratar om planering mot självförsörjning samt om det som personen vill lyfta fram.

Vi arbetar efter Västerås Stads motto ” Alltid bästa möjliga möte”.

Vi strävar efter att ge rätt insats till rätt person i rätt tid. Vårt arbetssätt har visat sig fungera då antal hushåll inom ekonomiskt bistånd kraftigt har minskat och antal personer med långa bidragstider sjunker stadigt för varje månad.

För oss är samverkan med de andra enheterna nödvändig och av yttersta vikt för att kunna fortsätta vårt arbete. Utan samverkansmöjligheter kan vi inte säkerställa att medborgarna får rätt bistånd utbetalt. Utan samverkansmöjligheter kan vi inte säkerställa att medborgarna får rätt hjälp och stöd.

Vi förstår inte syftet med att Ekonomiskt bistånd ska byta nämnd då det inte kommer att främja någon, vare sig medborgarna i behov av bistånd eller oss socialsekreterare.

Annons

Vi har arbetat för att få igång ett samarbete med Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningscentrum och Arbetsmarknadsenheten och är nu igång med det. Om syftet med att byta nämnd är för att underlätta för medborgare aktuella inom Ekonomiskt bistånd att närma sig arbetsmarknaden har vi redan ordnat det. Varför ändra ett vinnande koncept?

Annons

Vi är oroliga och frustrerade över politikernas snabba och kanske inte så genomtänkta beslut. Vi behöver tydliga besked om hur politikerna har tänkt att vi ska kunna fortsätta vårt arbete när vi inte längre kan samverka på det sätt vi gör i dag.

Vi behöver få svar på hur en ny nämnd skulle vara till nytta för våra medborgare i behov av ekonomiskt bistånd.

Socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd i Västerås genom

Katja van Dam Nordin

Amra Muftic

Katerine Cardenas Rojas

Elin Ejderskog

Irene Widfors

Maribel Mancilla Palomino

Linda Shimik

Bengt Danielsson

Carolina Aires Rasetti

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan