Annons

Annons

Annons

Fagersta

Kommunen stäms på miljoner – efter stora översvämningen

Länsförsäkringar Bergslagen har lämnat in en stämning mot Fagersta kommun efter det intensiva skyfallet i juli 2018. Enligt försäkringsbolaget orsakades omfattande översvämningar av brister i det kommunala VA-systemet. Nu kräver de drygt 3,6 miljoner kronor i ersättning för skador som drabbade deras försäkringstagare.

Text

Företag, privatpersoner och föreningar drabbades av översvämningarna efter skyfallet.

Bild: Privat, Johanna Sandberg Kehrein, Privat

Annons

På kvällen den 30 juli 2018 drabbades Fagersta av ett ordentligt skyfall. Över 20 källare vattenfylldes 0ch väg 68/69 översvämmades, rapporterade VLT:s systertidning Fagersta-Posten då. Folkdansgillets lokaler drabbades av skador, liksom Folkets hus som fick in vatten i foajén. På BDS i Fagersta täcktes både kontorsdelen och verkstadsgolvet med två decimeter vatten.

Annons

Annons

Flera bilar och en husvagn hade stora problem att ta sig igenom vattenmassorna under järnvägsbron.

Bild: Johanna Sandberg Kehrein

BDS och flera privatpersonerna var försäkrade via Länsförsäkringar Bergslagen. Det har fått ersättning, men försäkringsbolaget anser att ansvaret för skadorna vilar på Fagersta kommun. Länsförsäkringar har nu stämt kommunen och kräver ett skadestånd på drygt 3,6 miljoner kronor plus ränta. Skadeståndet motsvarar den summa som de betalat ut till 18 försäkringstagare som alla drabbades av översvämningar den aktuella dagen.

BDS fick över en halv miljon kronor av försäkringsbolaget efter översvämningarna.

Bild: Privat

I stämningsansökan skriver de att kommunens avloppsledningar var underdimensionerade eller dåligt underhållna. Ytvatten trängde upp genom golvbrunnar eller på andra sätt, istället för att ledas bort i det kommunala VA-systemet.

Fagersta kommun har tidigare svarat försäkringsbolaget att de inte kan hållas ansvariga för skadorna. De argumenterar för att översvämningarna berodde på extrema regnmängder, igensatta brunnar och brister i fastigheternas utformning.

Parketten låg och flöt inne på BDS kontor efter översvämningen.

Bild: Privat

Annons

Efter översvämningarna rapporterade Fagersta-Posten om att många dagvattenbrunnar runt om i Fagersta var igentäppta. Patrik Eriksson på NVK:S gatuavdelning förklarade då att det sandats tre gånger mer än normalt under vintern, och att sand och grus runnit i brunnarna. Mängderna gjorde att de fortfarande inte hunnit rensa bort allt trots att de jobbat intensivt med det.

Stämningsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 13 december och Fagersta kommun ska lämna sitt svaromål senast den 13 januari. De har begärt att få svarstiden förlängd till den 31 mars, men det har domstolen inte tagit ställning till än. Det är i skrivande stund oklart när ärendet kommer att avgöras.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan