Annons

Annons

Annons

Debatt
Vi tar vakanserna på största allvar 

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Maria Slagbrand

Annons

Kommentar på inlägget "M: Socialtjänsten måste ha styrning och ledning", VLT den 10 januari.

I en debattartikel skriver Moderaterna att individ- och familjenämnden inte tar personalbristen på tillräckligt stort allvar. Inget kunde vara mer missvisande.

Sedan Västeråsmajoriteten (S, KD, C, V) tillträdde efter valet har vi haft stort fokus på att rekrytera socialsekreterare till de myndighetsutövande enheterna för barn och ungdom. 

Bakgrunden är att landets socialtjänster har problem med personalförsörjningen. På bara några år har antalet kommuner som har svårt att rekrytera socialsekreterare fördubblats och i dag står över hälften av Sveriges kommuner med denna utmaning. 

Annons

Annons

Orsakerna som lyfts fram är främst hög arbetsbelastning och att det är psykosocialt krävande att arbeta med barn och ungdomar som far illa, något vi känner igen i Västerås.

Samtidigt ser vi att chefer och teamledare är proaktiva och ser till att socialsekreterarna har en hanterbar vardag.  

För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare har vi bland annat infört en stående punkt om arbetsmiljön på nämndens dagordning. Vi har också fördjupat dialogen med berörda fackföreningar som numera bjuds in till våra sammanträden.  

Nyligen lämnade socialförvaltningen in en Lex Sarah-anmälan eftersom underbemanningen riskerar att leda till missförhållanden. Det är inte bra att den behövde göras, men utifrån omständigheterna är det bra att den är gjord. Personalbristen på barn- och ungdomsenheterna behöver uppmärksammas, men vi vill understryka att det arbete som görs är rättssäkert och gediget.  

När orosanmälningar kommer in görs alltid en skyddsbedömning och vid akuta situationer agerar socialtjänsten på en gång. Det är själva utredningstiden som är lång vilket självklart påverkar barn, unga och familjer. 

Tilläggas ska att personalen på barn och ungdom gör ett fantastiskt arbete i en pressad situation. Vi är även tacksamma för att socialsekreterare på andra enheter har gått in och stärkt upp bemanningen. Många har haft positiva upplevelser och vi vill utöka den möjligheten, till exempel genom delade tjänster. 

Annons

Däremot tror vi inte på Moderaternas recept som verkar vara att tvångskommendera socialsekreterare till barn och ungdom. Den typen av auktoritära åtgärder riskerar att förvärra situationen ytterligare eftersom personalomsättningen ökar och socialtjänstens anseende som arbetsgivare skadas.  

Annons

Att nämnden och förvaltningen under lång tid har jobbat hårt för att hitta lösningar framgår inte minst av Inspektionen för vård och omsorgs beslut gällande Lex Sarah-anmälan. Ärendet avslutas eftersom individ- och familjenämnden har identifierat bakomliggande orsaker, samt vidtagit kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att få ordning på problemen. 

Framför allt pågår ett intensivt arbete utifrån vår nya rekryteringsstrategi. Nya tjänster som seniorhandläggare och biträdande socialsekreterare, samverkan med Mälardalens universitet, mer kompetensutveckling och löneöversyn är några av beståndsdelarna. 

I debattartikeln påstår Moderaterna helt felaktigt att nämnden inte har fått kännedom om förvaltningens Lex Sarah-anmälan. Information om denna lämnades på nämndens sammanträde i december. För övrigt på samma möte som Moderaternas nämndinitiativ om en lönekartläggning bifölls, så vi tycker att Moderaterna borde minnas detta. 

Hur mycket resurser Västeråsmajoriteten lägger på individ- och familjenämnden blev tydligt under budgetfullmäktige i november. Vi tilldelade nämnden 712 miljoner kronor för årets verksamhet – 21 miljoner kronor mer än Moderaterna!  

Annons

Frågan till Moderaterna är följaktligen: Vilka delar av socialtjänsten vill ni skära ner på eller avveckla?     

I ett större perspektiv förstärker Västeråsmajoriteten det förebyggande arbetet i hela kommunen. Nya sommarjobb för ungdomar, fler familjekoordinatorer, ökade medel till idrottsföreningar, fler kulturaktiviteter i stadsdelar med mera. Vår förhoppning är bland annat att färre kommuninvånare och familjer ska bli aktuella för socialtjänsten när fler barn får växa upp i trygga familjer och har en meningsfull fritid.  

Anna Maria Romlid (V)

Ordförande i individ- och familjenämnden 

Vicki Skure-Eriksson (C)

1:e vice ordförande

Frida Gunnarsson (S)

Ledamot 

Nilla Kuul (KD)

Ledamot

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan