Annons

Annons

Annons

Debatt
Barn med språkstörning måste få ännu bättre stöd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jonas Karlsson

Annons

Nyligen uppmärksammade Liberalerna att stödet för barn och unga i förskolan kan skilja sig åt i Västerås och att det projekt som finansierades statligt med fokus på grundskolan upphörde 2018. Samtidigt vet vi från tidigare rapporter att det är många föräldrar som efterfrågar råd, stöd och konkreta specialpedagogiska insatser i förskolan, men också i skolan, för barn och unga med språkstörning.

Annons

Annons

Ett liknande problem som vi lyft tidigare har varit kartläggning och bedömning av barn med läs- och skrivsvårigheter och att ärenden riskerar falla mellan stolarna när regionen och kommunen inte har en tillräckligt tydlig och fungerande samverkan. Det är inte ovanligt att elever upptäcks försent och att många som en konsekvens inte klarar kunskapsmålen.

När det gäller barn med språkstörning är det oklart vilket stöd föräldrar kan räkna med när behovet uppstår. Detta skapar en oro både hos barnen som hos föräldrarna. Att tidigt, dels få en professionell bedömning, dels få snabba insatser utan att behöva vänta i upp till ett år är helt centralt för barnens språkutveckling och självkänsla.

Liberalerna har i dagarna stämplat in en interpellation i Stadshuset med flera frågor riktade till ansvarig politiker för att i ett första steg följa upp hur verksamheten fungerar inom förskolan.

Men även skolan berörs i nästa steg. Vi kommer parallellt fortsätta besöka verksamheter som på olika sätt arbetar med dessa frågor för att få mer kunskap om läget.

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd

Birgitta Åkerberg (L)

Förskolenämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan