Annons

Annons

Annons

Debatt
Moderaterna: Det behövs fler trygghetsboenden

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Christer Undfors, Arkivbild

Annons

Vi Västeråsmoderater har presenterat vår budget i Äldrenämnden för 2023. En budget för en friare, tryggare och starkare äldreomsorg. Det ska vara tryggt att åldras i Västerås. När den egna orken inte räcker till ska man kunna räkna med samhällets stöd.

Äldreomsorgen ska utföras med kvalitet på det sätt man önskar och av den utförare man själv väljer.

Viljan att ha inflytande över sitt liv förändras inte för att man blir äldre. Inte heller behovet av valfrihet. Det är därför viktigt att kunna välja utförare av äldreomsorg och att kunna välja bort en utförare som inte fungerar.

Valfriheten måste utvecklas för alla typer av äldreomsorg, både inom hemtjänst, hemsjukvård och på särskilt boende. Vi Moderater är garanten för valfrihet inom äldreomsorgen i Västerås.

Annons

Möjligheten att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst ska alltid finnas för den som vill det. Man ska få den hemtjänst man har behov av, vid den tid man önskar och den ska utföras på samma sätt varje gång. I största möjliga mån ska man få möta samma personal och inte ett för stort antal. Vi vill säkerställa det genom att utforma en kontinuitetsgaranti inom hemtjänsten.

Annons

Vi värnar också LOV, det vill säga valfrihet inom hemtjänst och hemsjukvård.

Det individuella valet ska på samma sätt som inom hemtjänsten vara i fokus vad gäller särskilt boende. Vi vill införa en äldrepeng, där man likt vid skolpeng, själv styr över resursen. Genom att koppla resursen till individen skapas egenmakt mot ett stort kommunalt system, där man själv kan välja var man vill bo. Med äldrepeng hade det populära boendet på Gotlandsgatan inte lagts ned och det omtyckta boendet Lövsångargården hade inte varit nedläggningshotat. Med äldrepeng blir de äldreboenden, äldre väljer att bo på kvar, valfriheten säkras och möjligheterna för de olika utförarna att starta nya boenden ökar.

På sikt behöver även kombinationer av boenden byggas, som trygghetsboenden, servicehus och äldreboenden. På så vis minskas antalet flyttar för äldre och omställningen då det är nödvändigt att flytta blir lättare.

Par som levt ihop hela livet, men som har utvecklat olika behov av stöd när de blir äldre, kan då ha kvar närheten i sitt boende. Man kan bli närbo istället för särbo eller sambo.

Trygghetsboende är en boendeform som inte är biståndsbedömd och ger möjligheten att välja när och var man vill flytta. I dag bor många familjemedlemmar uppdelade på olika orter. Behovet av att bo nära varandra ökar i takt med att behovet av stöd hos den äldre generationen blir större. I dag kan man i huvudsak inte söka äldreomsorg i en kommun där man inte bor. Trygghetsboendet ger därför den valfrihet som ett biståndsbedömt system inte gör. Det behövs därför fler trygghetsboenden.

Annons

Annons

För att värna valfrihet måste det finnas flera utförare av hemtjänst, hemsjukvård och utförare som driver särskilt boende. För att uppnå det krävs ett förbättrat företagsklimat, rättvisa ersättningsmodeller och en god samverkan mellan kommunen och de alternativa utförarna. Det behövs nya reformer. Utförare måste tillåtas specialisera sig och erbjuda endast hemtjänst eller hemsjukvård. Vi måste införa LOV, lagen om valfrihet, även för särskilt boende. Flera utförare i samverkan säkrar att äldreomsorgen utformas i takt med samhällsutvecklingen samt människors olika behov och önskningar.

Vi Moderater har en vision om att Västerås är ett nationellt centrum och en förebild inom äldreomsorgen i Sverige där olika omsorgsaktörer samsas och samverkar för en fri, stark och trygg äldreomsorg. Fler utförare utvecklar fler goda idéer än vad en ensam kommunal utförare gör. Det blir också mer kostnadseffektivt. Alla goda krafter ska samverka för att gemensamt skapa den goda äldreomsorgen i vår stad.

Förutom valfrihet är ett ytterligare utvecklingsområde den medicinska säkerheten. Det måste gå att lita på den medicinska omvårdnaden. Personalen ska kunna kommunicera på begriplig svenska för att fånga upp signaler och olika hälsotillstånd. De måste kompetens- och språkförstärkas för att kunna hantera medicinsk delegering, kunna utföra hjärt- och lungräddning vid behov och ge rapport till ambulanspersonal vid utryckning. Kan man som äldre inte själv ta sig över tröskeln för att åka till vårdcentralen ska hemsjukvården ta vid.

Annons

Trygghetslarmen ska vara pålitliga och anrop ska besvaras inom rimlig tid. Den dag då livet tar slut kommer och vi måste våga prata om brytpunktssamtalet. Vi vill förstärka kunskapen om vården i livets slutskede för ett värdigt avslut.

Annons

Personalen ska också ha rätt förutsättningar och vara stolt över att ha ett av Västerås viktigaste arbeten.

Mjuka värden som ett bra bemötande och ett leende inom omsorgen är mer än viktigt. Personalen måste därför värnas och arbetsbelastningen ska vara rimlig. Inom hemtjänsten måste man ha tid för att utföra insatser, vara social och för att hinna ta sig mellan kunderna innan nästa kunds tid börjar ticka. Inom särskilt boende är uteblivna promenader och utevistelse en värdemätare på att personalen faktiskt inte hinner med.

Vi satsar därför i huvudsak på personalförstärkning i vår budget.

Det finns ett stort behov av utvecklingsarbete inom äldreomsorgen i dag samtidigt som de ekonomiska förutsättningarna är snäva. Det är därför nödvändigt att använda omsorgens resurser optimalt. Verkligheten är den att valfriheten brister, kvaliteten är ojämn, kommunikationen dålig, sjukskrivningstalen för höga och rapporterade klagomål för många. Det vill vi Moderater ändra på tillsammans med den kommunala verksamheten, de privata utförarna och med all den kraft och vilja som finns för att skapa en friare, starkare och tryggare äldreomsorg i Västerås.

Moderaterna i Äldrenämnden

Anna Nordin

Avni Dervshi

Maria Eckerrot

Jan-Erik Jansson

Eric Ternström

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan