Annons

Annons

Annons

Debatt
I dag speglar verkligheten en bild om vad som inte får hända

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

Hållbar utveckling – miljö, sociala, ekonomisk och klimat – är övergripande perspektiv som ska prägla och forma helhetssynen inom EU. Med efterklokhet kan talesättet att inte “uppfinna hjulet igen” komma till nytta inom flera sektorer. I dessa oroliga tider krävs det att bygga långsiktiga reformer samtidigt med kortsiktiga insatser som behövs här och nu. Därför krävs rätt riktade ekonomiska resurser och insatser i olika former i privata och offentliga sektorn.

Expressen 20190125, Januariavtalet innehöll bland annat uppgörelsen av Arbetsförmedlingen till 2021. Punkt 18: Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning enligt avtalet. Detta kan kopplas till FN-konventionen artikel 4 Allmänna åtaganden om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. För att stärka stödet till olika målgrupper finns personligt ombud som har permanent statligt stöd (cirka 53 procent), som kan kopplas tilll FN-konventionen artikel 19, Rätt att leva självständigt och att delta i samhället –hållbar utveckling. FN-konventionen och protokollet trädde i kraft den 14 januari 2009 i Sverige.

Annons

Annons

Ytterligare lag som stärker personer med funktionsnedsättning är FN-konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar (lag:2018:1197)

Nya lagen om offentlig upphandling försenades på grund av att lagrådet inte var klar med sin granskning. SKR såg inga problem med detta: “Det är bra om regelverket är begripligt och användbart”.

Januari 2017 infördes nya lagen för LOU. Det bör vara vägledande för kommunernas beslut om upphandlingar, lagen om valfrihet (LOV) ger positiva signaler till äldre. Socialtjänstlagen ger möjligheter till ett äldreboende utifrån individens behov. Här bör kommunen ta vara på initiativet tre-partnerskap mellan Boverket, fastighetsägare och äldrenämnden.

Trygghetsboende är en form av boende för äldre som vill flytta från otrygghet, ensamhet, utbyta intressen/kunskaper i gemensamma lokaler och har behov av extra stöd i boendet. Dnr: Västerås stad AN 2018/00101-1.3.2.

EU:s principer ligger till grund för hur unionen ska utöva sina tilldelade befogenheter som i sin tur underlättar till demokratiska processer i privata och offentliga sektorn. Global handel ger ett mervärde via export av produkter och tjänster från “globala” konkurrenskraftiga företag och koncerner i näringslivet som leder till att stärka nationella ekonomin och tillväxten.

Annons

Händelseutvecklingen är osäker som berör oss alla i Sverige, EU och i omvärlden. EU:s delade befogenheter inom området frihet, säkerhet och rättvisa bör åberopas i dag, EU:s principer inger hopp.

Uppkomna målkonflikter och respekt för pågående projekt samt nya projekt bör dialog ske om så krävs med berörda parter för att skapa förutsättningar att företag och koncerner i framtida arbetet sker i god samverkan.

Anette Hult

vd MASH AB

vd SweVisit AB

Ersättare/vård-och omsorgsförvaltningen i Västerås stad under två mandatperioder 2014–22 (M)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan