Annons

Annons

Annons

Debatt
Måste ändras – elprissystemet kollapsar Sverige

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Jerry Brodin

Annons

När man som privatperson får en decemberräkning på el som är dubbelt så stor som novemberräkningen, då börjar man fundera. Hur kan priset på förbrukad el få vara flera gånger större än tillverkningskostnaden? Hur kan man veta dagar i förväg vad priset per kWh kommer bli? Hur kan prisökningen på gas som tyskarna betalar innebära att kWh-priset i Sverige också ökar? Hur kunde Svenska Kraftnät planera att betala ut miljarder i framtiden som kompensation till elkunders tidigare förbrukning? Dessutom som kompensation för verklig kWh-förbrukning och inte verklig betald kWh-kostnad? Varför har kraftbolagen under många år fått höja nätavgifterna?

Hela tiden får man höra förklaring till höjda elpriser. Det blåser för lite, det blåser för mycket, vattenmagasinen har frusit, vattenmagasinen ska frysa, vattenmagasinen är halvtomma, kriget i Ukraina, kärnkraftsnedläggning eller underhåll, och ofta sossarnas fel. Elpriset höjs ofta utan orsak eller argument.

Annons

Annons

Elens prissättning

I en vanlig riktig marknad brukar det vara den som är bäst och billigast som vinner men i elprissystemet är det den som är sämst och dyrast som vinner. Elpriserna har blivit flera gånger större än tillverkningskostnaden, genom ett konstigt anbudssystem. Elprissystemet skulle kunna liknas med en lastbilsbörs som sätter priset på lastbilar oavsett vilket märke och storlek som väljs.

Vart tar pengarna vägen

Kraftproducenterna (Vattenfall, EON, Fortum med flera) har gjort och gör nu enorma vinster då deras intäkter bestäms av priset på el som kunderna betalar, tillverkningskostnaden och avgifter till Svenska Kraftnät. Vissa kraftproducenter gör bra vinster och andra jättestora, beroende på olika tillverkningskostnader och olika avgifter. Sedan betalar elkonsumenten moms och skatt på sin förbrukade el till staten.

Riksbanken höjer räntan

Det som ytterligare försämrar är att elprisökningarna gör att Riksbanken mäter en inflation som de tycker de måste bearbeta med en räntehöjning. Men elprisökningarna är konstlade; det är en kraftig kapitalöverföring från privatpersoner och företag till kraftproducenter, Svenska Kraftnät och staten.

Det är ingen riktig inflation! Därmed straffas svenska folket ytterligare nu med räntehöjningar, som gör vanliga svenskar fattigare.

Avregleringen av elmarknaden

Vi som var med när elmarknaden skulle avregleras minns tydligt att orsaken och argumentet var att allt skulle bli billigare. Det var svårt att tro på eftersom marginalkostnaden skulle bli styrande och inte längre genomsnittskostnaden, men att konsekvenserna skulle bli så utarmande och negativa det var svårt att föreställa sig. Riksdagen beslutade om nya lagar på elområdet som trädde i kraft den 1 januari 1996. Den nya lagstiftningen innebar bland annat att ett företag sköter elnätet, medan olika företag kan sälja elström.

Annons

Annons

Tanken var att det skulle vara en marknadsprissättning, där utbud möter efterfrågan och ett jämviktspris skulle uppnås. Det fanns också en förhoppning att den nya prismodellen skulle stimulera till utbyggd kapacitet. Men det gick snett.

Exempel vad som hänt efter avregleringen:

Stockholm Energi och Gullspångs Kraft slogs 1998 samman under namnet Birka Energi, och ägandet delades lika mellan Stockholms stad och Fortum. Stockholms stad sålde sin ägarandel 2001 till Fortum. Fortum bolagiserade och sålde 2015 sin svenska elnätsverksamhet som nu heter Ellevio. 2016 köpte Ellevio elnätsföretaget Nynäshamn Energi med 16 000 abonnenter, senare Kraftringen AB, Elverket Vallentuna, Hamra besparingsskog och AB Edsbyns Elverk. (Ellevio ägs nu: till 50 procent av OMERS Infrastructure (is the infrastructure investment advisor and manager of OMERS, the defined benefit pension plan for municipal employees in the Province of Ontario), 12,5 procent av AMF, 20 procent av Tredje AP-fonden och till 17,5 procent av Folksam.) - Fortum har i dag verksamhet i 40 länder. (Källa Internet 2023.01.18; mycket kan hända på kort tid.). - Sydkraft köpte/övertog Graningeverkens anläggningar och Sydkraft ägs nu av EON (tyskt bolag). Det har skett en koncentration av ägande, samtidigt som nya namn förvirrar och inte visar på korsägandet och den verkliga koncentration som skett.

Ingen fri marknad, oligopol

Elmarknaden är inte fri den är ett oligopol. Vem kan etablera sig som ny kraftproducent? Bara en liten kraftproducent med solceller eller vindflöjel som den etablerade kraftproducenten är (politiskt) tvingad att släppa in.

Annons

Inte kärnkraftens fel

De som påstår att stängning av kärnkraftskapacitet förklarar de höga elpriserna, har inte tänkt klart, utan kapacitet i effekt skulle Sverige aldrig kunnat rekordexportera 33TWh 2022 utan att lampan slocknat någonstans i Sverige. Dessutom är en kWh vindkraft billigare än en kWh kärnkraft som har en kostnad för nästan all framtid. Höga elpriser det fixar det svenska Elprissystemet, som dränerar vanliga medborgare och företag på pengar.

Annons

Förhoppning om utbyggd kapacitet

Hur elprissystemet skulle locka till investeringar blir svårt att förstå, anbudssystemet signalerar ”gör ingenting” som stör prisbild och ordning. Subventioner till utbyggnad av vindkraftverk har varit det verkliga incitamentet. Samtidigt kan man ställa sig frågan hur kommer det sig att exempelvis vindkraftverk i Markbygden nu har kinesiska ägare?

Sverige i EU!?

När Sverige skulle bli medlem i EU var argumentet vi måste vara med för att påverka. Men resultatet har mest varit att svenska politiker har nickat och bockat till det mesta av kommissionens förslag, någon enstaka politiker har avslutat karriären som kommissionär. Resultatet har blivit först ska Sverige per capita vara bäst på att finansiera EU, sedan ett elprissystem som utarmar svenska folket och dess verksamhet för att vi ska kunna exportera el till EU!?

Elprisets betydelse

Utbyggnaden och exploateringen av de stora norrlandsälvarna ledde till billig el som utvecklade Sveriges välstånd. Elen är en viktig och avgörande vara eller insats i all annan verksamhet i landet.

Nuvarande elpris eliminerar tidigare uppbyggt välstånd. Situationen är allvarlig, det är inte korrekt, det är stötande.

Annons

En korrigering måste ske snabbt

Det är politikerna som genom åren ställt till denna röra, nu måste de också reda upp saken. Något multinationellt företag kommer inte att göra det utan bara fortsätta utnyttja situationen. Elprissystemet måste korrigeras, men det kan ta lite tid eftersom många har ”fingrarna i syltburken” och är utrustade med inkörda lobbyister. Dessutom finns stort utländskt ägande i svensk infrastruktur och en svag regering, om inte SD agerar.

Situation är mycket allvarlig. De företag och verksamheter som nu belastas med stora elräkningar måste täcka sina merkostnader med prishöjningar eller avveckla verksamheten. Det blir konstgjord inflation igen och/eller arbetslöshet och recession. Nu går det inte vänta på några beslut ifrån EU, nu måste de svenska politiska partierna samarbeta, nu måste en el-akut tillträda som delar tillbaka de pengar som orättmätigt gått till kraftproducenter, Svensk Kraftnät och staten. Sedan gäller det att se över och korrigera de prismekanismer som används, den som är dyrast kan fortsättningsvis inte få fastställa elpriset. Marginalpristänkandet var fel från början. Den energi som förbrukas i Sverige ska prissättas enligt vad den kostar att tillverka och den el som vi exporterar ska ha en egen prissättning.

Anders Segerstedt

Professor emeritus, docent i produktionsekonomi

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan