Annons

Annons

Annons

Debatt
Liberalerna vill säkra undervisningens kvalitet

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Patrik Renmark

Annons

Svar på inlägget "Vilka vinstuttag påverkar inte eleverna?", VLT den 23 januari.

Skribenten ”Önskar rättvisa för alla elever” efterfrågar vår hållning när det gäller friskolor. Som tidigare nationell talesperson initierade jag arbetet med ett nytt skolprogram för att utveckla vår politik kring friskolorna.

Som första borgerliga parti presenterade vi skärpningar som ska utgöra en ny friskolelag. Det är krav på att resursfördelningen ska ändras så att kommuner, som tar ett större ansvar bland annat för att erbjuda skolplats till alla elever, ska få högre skolpeng. Men även skärpta kvalitetskrav och ökade befogenheter för Skolinspektionen att agera och återkalla tillstånd för skolor som tar ut vinst parallellt med att skolan nedprioriterat elevernas undervisning, andelen behöriga lärare etcetera.

Annons

Annons

Friskolor måste kunna hantera en situation med lägre skolpeng, färre elever eller andra kostnader kan uppstå andra år. Kommunerna, som har 85 procent av alla grundskolelever, har en helt annan ekonomi. De kan när de går med underskott, enkelt få extra resurser i nästa budget. I valrörelsen skärpte Liberalerna skolpolitiken då Johan Pehrson aviserade förslag om att skolor inte ska få ta ut någon vinst de första åren eller när en skola köpts upp av en ny ägare. Om det framkommer att resurser används för att finansiera annan verksamhet utöver skolverksamhet ska utbetald skolpeng kunna återkrävas, men i dag saknas lagstöd för detta.

Liberalerna presenterade också förslag om att införa en helt ny form för finansiering av elevernas utbildning då det skiljer stort mellan hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Regeringen vill nu införa nationellt bindande skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.

I Västerås är de enskilda förskolorna, de fristående grund- och gymnasieskolorna en naturlig del av utbudet för alla de ungdomar och föräldrar som gjort ett aktivt val. För oss som Liberaler är det viktigt att valfriheten värnas men att politiken kring fristående aktörer inom skolan skärps upp.

Annons

Debatten om skolan borde handla mer om bristen på utbildade behöriga lärare och bristen på studiero i skolan som är ett akut problem som drabbar alla skolor oavsett huvudman. Det är framför allt dessa grundläggande beståndsdelar som är viktiga och det är också här vi har vårt fokus framåt i skolpolitiken.

Roger Haddad (L)

Oppositionsråd, ledamot av Skolinspektionens insynsråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan