Annons

Annons

Annons

Debatt
Nedskärningar är inte att ta ansvar för skolan

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Lena Breitner

Annons

Skolan är satt under stor press med i praktiken krav på nedskärningar, så kallade ”effektiviseringar”, varje år. Det vilar ett tungt ansvar på våra lokala politiker att agera för att bryta den utvecklingen. Sveriges Lärare kräver ett ansvarstagande kopplat till skolsektorn – och det är ni politiker som har ansvaret för skolan i dag.

Sedan årsskiftet finns det nya fackförbundet Sveriges Lärare med cirka 300 000 medlemmar.

Landets lärare i alla delar av skolsystemet talar nu med förenad och stark stämma. Det kommer att märkas att vi är många som står enade. Självklart även i Västerås!

Vi samlar nu oss kring ett antal frågor för att få till nödvändiga förändringar. Vi arbetar för:

Annons

1) En mer likvärdig skola och förskola för alla barn och elever.

2) Att krafttag görs för att stärka lärares arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen.

Annons

3) Att hela skolsektorn prioriteras under hela mandatperioden.

4) Att höja lärarnas löner i Västerås för att dessa ska närma sig de större grannkommunernas löner. Västerås lärarlöner måste vara konkurrenskraftiga.

Här i Västerås måste politikerna tänka om. De ekonomiska förutsättningarna som ges 2023 fråntar skolverksamheten i Västerås alla chanser till förbättringar. Till ett ”effektiviseringskrav” på 1 procent talar politikerna nu om att dra ner ytterligare 4-5 procent på skolan! De satsningar som gjorts tidigare år blir bortblåsta och i stället kommer personal att sägas upp. Det här håller inte!

Vi är i början på en ny mandatperiod och det borde vara tillfället att börja lyfta skolan. Det krävs stora satsningar och skolan måste prioriteras, vilket kan innebära att annat får stå tillbaka. Ni kommunpolitiker behöver ge företräde åt skolans behov så att alla elever ska kunna klara sin skolgång och få en bra start i livet.

Vi i Sveriges Lärare känner stark oro över hur kommunerna klarar sitt finansieringsuppdrag.

På sikt tror vi på ett statligt ansvarstagande för att garantera undervisningen resurser. Ju mer resurserna minskar, desto sämre blir undervisningens kvalitet. I slutändan är det eleverna som drabbas hårdast när kommunen sviker skolan.

Annons

Annons

I Sveriges Lärare slår vi fast att en god utbildning för barn och elever förutsätter att skolor, förskolor och fritidshem är bemannade av legitimerade, behöriga lärare med rätt förutsättningar för sina viktiga uppdrag. I detta är tillräckliga resurser helt avgörande.

Våra kommunpolitiker, som i dagsläget är ytterst ansvariga för skolans kvalitet och lärarnas arbetsmiljö, behöver ta sitt ansvar och se till att det på varje skola finns tillräckliga resurser.

Så lyder ert uppdrag!

Andre Juhlin

Ordförande för Sveriges Lärare i Västerås

Mårten Lundgren

Föreningsombud för Sveriges Lärare i Västerås

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan