Annons

Annons

Annons

Debatt
Moderaterna: Maktpolitik sätts före framtidsteknik

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

SMR – Small modular reactor. illustration: Hitachi

Annons

Västerås är känt som den stolta ingenjörsstaden, teknikstaden eller som den nuvarande kommunala visionen slår fast – staden utan gränser.

Teknikutveckling är historiskt en stark drivkraft för samhällsutvecklingen vilket Västerås är ett tydligt exempel på. Ska Västerås även i framtiden vara teknikstaden och bibehålla sin drivkraft måste staden fortsätta att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen.

Lösningarna på framtidens utmaningar är starkt kopplade till ny teknik, där ett exempel är SMR, små modulära reaktorer. För en fortsatt hållbar utveckling av samhället som sker utan att vår levnadsstandard och välfärd begränsas måste en stabil, fossilfri elförsörjning säkras.

Vi Moderater har därför lagt fram en motion vid mars månads Kommunfullmäktige om att Västerås ska uttala sig positivt om etablering av SMR i staden och om att regeringen ska ändra kärntekniklagen så att anläggningar kan etableras på fler ställen än i dag. Genom att Västerås som stad ställer sig positiv till ny teknik för fossilfri elproduktion blir staden det goda exemplet på hur vi ska ta oss an framtiden. Västerås öppnar därmed upp för att bli en möjlig arena för nya innovationer, forskning och för de företag som driver utvecklingen.

Annons

Annons

SMR är ett nytt kapitel i kärnkraftens historia som handlar om framtidens fossilfria elförsörjning. Tekniken för SMR är under utveckling. De första internationella testreaktorerna beräknas stå klara innan 2030.

Vattenfall har uttalat att det är tekniskt möjligt att få fram tekniken i Sverige i början av 2030-talet.

SMR kan kort beskrivas som en serietillverkad byggsats som byggs på plats. Modulerna är flexibla, tar liten plats men levererar stabil och fossilfri el. Det finns ett inbyggt säkerhetssystem som tar hand om en eventuell skada utan att vara beroende av yttre elförsörjning eller ett mänskligt ingripande.

I Sverige finns ett utvecklingsprojekt kopplat till KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, för att anpassa SMR till svenska förhållanden. Det pågår en spännande utveckling på området som Västerås kan bidra till på olika sätt utifrån den samlade kompetens som finns både inom näringslivet och på vårt universitet som har stora forskningsmöjligheter.

Den politiska majoriteten i Västerås, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, delar inte Moderaternas uppfattning om stadens hållbara framtidsmöjligheter och har röstat nej till motionen om SMR. Majoriteten har nyligen enats om en politikinriktning för mandatperioden där man bland annat vill öka takten för att minska kommunens fossilberoende. Hur det ska gå till berörs inte i viljeinriktningen eftersom enigheten upphör där.

Annons

Den Moderata motionen om att Västerås stad ska uttala sig positivt om etablering av fossilfri elproduktion ligger helt i linje med en gemensam strävan mot ett fossilfritt samhälle men trots det röstar majoriteten nej.

Annons

Det sänder olyckliga signaler till näringsliv och forskning. Det riskerar att skada Västerås rykte som centrum för kärn- och energiteknik samt att staden riskerar att gå miste om framtida etableringar och framtidssatsningar.

Vissa ställningstaganden inom majoriteten är här mer anmärkningsvärda än andra. Det Kristdemokraterna lokalt i Västerås säger i Kommunfullmäktige är raka motsatsen till det kärnkraftslöfte som partiledaren Ebba Busch Thors gav i oktober 2022 om att ”Sverige ska återföras till den kärnkraftsvänliga politik som har gett oss ren el”. På Socialdemokraternas hemsida står det att man är teknikoptimistisk, ser positivt på forskning och utveckling inom kärnkraftsområdet liksom att ”Sveriges elförsörjning måste tryggas och att det är Socialdemokraternas första prioritet”. Tydligen gäller andra prioriteringar för Socialdemokraterna i Västerås.

Centerpartiet vacklar och säger precis som man tidigare gjort till EU även ”Njae” till kärnkraft och intar vaga ståndpunkter om att inte verka för vare sig för subventionering eller nedläggning.

På Vänsterpartiets hemsida står att läsa att partiet vill ”avveckla kärnkraften så fort som möjligt eftersom det är en dyr, smutsig och osäker energikälla”.

Annons

Västeråsmajoriteten består av partier från det i vart fall på riksplanet kärnkraftsbejakande Kristdemokraterna och splittrade Socialdemokraterna, det vacklande Centerpartiet till kärnkraftsmotståndarna i Vänsterpartiet.

För att inte spräcka sin politiska majoritet måste de partier som allra mest vill sitta kvar vid maktens grytor överge sina ståndpunkter. Maktpolitik sätts därmed före framtidsteknik i ett Västerås som nu backar in i framtiden med en oenig majoritet i släptåg.

Ledamöter i Kommunfullmäktige för Moderaterna

Anna Nordin

Stefan Lindh

Enes Bilalovic

Jonas Larsson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan