Annons

Annons

Annons

Debatt
Basera remissyttrandet på fakta, regionen!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Mikael K Nilsson

Annons

Kulturreservatets folkhögskola diskuterades på regionfullmäktige i Västmanland den 13 juni.

Det hade kommit en interpellation med anledning av regionens yttrande om folkhögskolan där regionen har förklarat att den inte behöver finnas. Några av de sakfel som förekom i regionens remissyttrande upprepades i debatten.

Richard Fallqvist (L) hävdade att regionen nu kommit till samma slutsats som vid skolans tidigare ansökningar. Richard Fallqvist sade: "Jag tror att den här ansökan har funnits fem eller sex gånger" och Jenny Landernäs (M) sade att "den här ansökan eller den här folkhögskolan är ingen ny fråga" 2016, 2017, 2018 och 2022 har "vi svarat på den här ansökan ungefär likartat".

Annons

Det låter som om samma skola har skickat in samma ansökan gång på gång. I själva verket hade den ideella föreningen Kulturreservatets folkhögskola, när det nu aktuella remissyttrandet skrevs, bara skickat in en ansökan om att få bli en självständig folkhögskola. En ansökan!

Annons

Om regionen har uppfattningen att de svarat på samma ansökan från samma skola flera gånger, uttrycker de också uppfattningen att folkhögskolan inte fyller något behov. Motiven till de negativa svaren är att "efterfrågan och behoven av folkhögskolor" i norra länsdelen är lågt. På detta tema försvarar man nästa felaktighet i remissyttrandet.

När regionen i sitt remissyttrande hänvisade till Norbergs folkhögskola som tillräckligt för norra länsdelen utan att känna till dess nedläggning kunde Richard Fallqvist i debatten visserligen erkänna detta misstag men växlade direkt upp misstaget till ett argument: nedläggningen av folkhögskolan i Norberg visar ju att det inte finns elevunderlag i norra länsdelen.

I verkligheten har Kulturreservatets folkhögskola visat motsatsen. Folkhögskolan i Riddarhyttan har överskridit den prognos för antalet deltagare på grundskole- och gymnasieutbildningarna som låg till grund för den beviljade försöksverksamheten.

Tabben att beskriva Kulturreservatets folkhögskola som en skådespelarskola i regionens remissyttrande lämnades dock därhän i debatten.

Kontentan av det hela tycks vara att varken remissinstansen eller de ovan nämnda debattörerna i regionfullmäktige tycks ha läst underlagen, det vill säga själva den ansökan som Folkbildningsrådet ville ha ett yttrande över.

Annons

Annons

Frågan är vad den egentliga anledningen är till att regionen inte vill ha oss är?

Vi skulle önska att regionen tar reda på fakta om Kulturreservatets folkhögskola och korrigerar sitt remissyttrande utifrån vad en saklig bedömning ger vid handen.

Vi ser fram emot svar från Richard Fallqvist (L), Jenny Landernäs (M) och Maria Linder.

Michael Gustavsson

Rektor Kulturreservatets folkhögskola

Ingrid Nilsson

Styrelseordförande Ideella föreningen Kulturreservatets folkhögskola

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan